En ansat på en stålfabrik havde bl.a. til opgave at servicere virksomhedens maskiner. En af maskinerne var en såkaldt slyngerenser. Denne maskine behandlede metalemner, der blev slynget med små stålkugler. Maskinen var ikke ny og heller ikke tæt, og det indebar at de små kugler også lå omkring maskinen. Mellem maskinen og gulvet var der en mindre ”grøft”.

For at komme fra maskinen og over på gulvet skulle man træde ned af en fastmonteret stige, passere grøften og over på gulvet. På gulvet omkring maskinen lå der små kugler.

Ulykken skete i forbindelse med, at den ansatte havde udført en opgave på maskinen og trådte fra stigen og over på gulvet, hvor han gled i kuglerne på gulvet, mistede balancen og fik et ryk i sin skulder.

Den ansatte havde inden denne ulykke haft en fritidsulykke, som han var ved at komme sig over, men var endnu ikke på fuld tid.

Spørgsmålet i sagen var om arbejdsgiveren var ansvarlig for arbejdsulykken og om den efterfølgende sygeperiode var begrundet i arbejdsulykken eller fritidsulykken.

Retten i Herning fandt, at det var ansvarspådragende, at der var kugler på gulvet. Det blev lagt til grund at det var et dagligt problem, og at andre også havde haft problemer med at stå fast på stedet. På baggrund af de lægelige akter fandt Retten endvidere, at årsagen til sygemeldingen var arbejdsulykken.

Det vides ikke, om dommen ankes.

Sagen er i byretten behandlet af advokat Martin Haug.