Vi søger student

Haug Advokater søger en frisk jurastuderende med henblik på snarlig tiltrædelse. Vi vil foretrække, hvis du går på andet eller tredje studieår. Du skal have gode juridiske og praktiske kvalifikationer...

Kvartalsnyt

resumé af seneste domme og afgørelser inden for erstatnings- og ansættelsesret

Kvartalsnyt

Resumé af nyere afgørelser om erstatnings- og ansættelsesretlige emner ERSTATNINGSRETLIGE AFGØRELSER Højesteretsdom af 13. april 2023 En cyklist blev ramt af en personbil, der sv...

Kvartalsnyt

Østre Landsrets dom af 3. marts 2023 - U.2023.2276 Om den tidsmæssige udstrækning af retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og om tidspunktet fra hvilket, der skulle ske forrentning af ...