Kvartalsnyt

Østre Landsrets dom af 3. marts 2023 - U.2023.2276 Om den tidsmæssige udstrækning af retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og om tidspunktet fra hvilket, der skulle ske forrentning af ...

3F'er får erstatning efter fald fra stige

Sagen handlede om en nyansat struktør, der sammen med nogle kolleger skulle have et forskallingsbræt ned fra en højde på 4,5 meter. Brættet havde målene 142 x 32 x 2,5 cm Retten lagde til grund, at...

3F’er får erstatning som følge af løfteskade

​Sagen drejede sig om, hvorvidt en medarbejder havde pådraget sig en rygskade i forbindelse med håndteringen af et tungt emne på ikke under 50 kg. Landsretten skulle endvidere tage stilling til, og om...

Kvartalsnyt

Højesterets dom af 20.12.2022 – perioden for tabt arbejdsfortjeneste – erhvervsevnetab. Arbejdstageren A var i 2014 kommet til skade ved en arbejdsulykke. As arbejdsgiver, X A/S, havde anerken...

Kvartalsnyt

ERSTATNINGSRETLIGE AFGØRELSER ​ Højesterets Dom af 27.4.2022 (erhvervsevnetab – forrentning) Sagen vedrørte hvilket beløb, der skulle forrentes, når en skadelidt, der har fået tilkendt en løb...

Kvartalsnyt

Resumé af nyeste afgørelser om erstatnings- og ansættelsesret

Kvartalsnyt

Resumé af nyeste afgørelser om erstatnings- og ansættelsesret