Fedme er ikke et handicap - EU dom

​Det er i orden at fyre en overvægtig medarbejder vurderer EU.

EU Domstolen har i dag afsagt dom omkring forskelsbehandling grundet overvægt.

I den konkrete sag blev en ansat afskediget fra sin stilling i Billund Kommune i forbindelse med en nedskæringsrunde. Den afskedigede mente selv, at afskedigelsen var begrundet i hans overvægt, blandt andet idet, at han var den eneste blandt 135 dagplejere, der blev afskediget.

Spørgsmålet var derefter om overvægt var omfattet af forskelsbehandlingslovens regler omkring forskelsbehandling grundet handicap, og den afskedigede således havde krav på godtgørelse.

Spørgsmålet blev præjudicielt forelagt EU domstolen, der vurderede, at overvægt ikke er omfattet af beskyttelsen i de EU retlige regler.

Domstolen vurderede dog, at 'fedme' er omfattet af handicapbegrebet i det omfang 'fedmen' på visse betingelser hindrer den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere.

I den konkrete sag vil det således være op til de danske domstole at vurdere, om den afskedigedes overvægt vil betegnes som et handicap i lovens forstand, samt om dette var årsagen til afskedigelsen.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk