Skulderlidelse anerkendt som arbejdsskade

Skulderlidelse anerkendt som arbejdsskade som følge af arbejdets særlige art.

Rosberg & Haug Advokater har på vegne af Fødevareforbundet NNF ført en sag mod Ankestyrelsen, der havde afvist et medlems skulderlidelse som en arbejdsskade.

Østre Landsret har nu fastslået, at medlemmet har krav på at få sin skulderlidelse (Rotator Cuff) anerkendt som en arbejdsskade som følge af arbejdets særlige art.

Medlemmet havde i 36 år arbejdet som slagteriarbejder, men havde særligt i en periode på ikke under 7 år dagligt løftet op til 50 tons per dag i form af tunge metaldåser. I 1991 måtte hun opgive sit arbejde pga. vedvarende skuldersmerter.

Arbejdsskadesagen havde et særdeles langvarigt forløb fra anmeldelsen i 1998, efterfulgt af flere hjemvisninger, en forelæggelse for erhvervssygdomsudvalget og en endelig afvisning i Ankestyrelsen i december 2007.

Ankestyrelsen har nu anket sagen til Højesteret.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk