Chauffør tilkendt erstatning efter at have fået tung stang ned over fødderne.

Vognmand ansvarlig for chaufførs tilskadekomst ved levering af 600 kg tung stålstang.

Chaufførens arbejdsgiver, vognmanden, er af byretten fundet erstatningsansvarlig for den ulykke chaufføren var ude for, ved at han fik en 3 meter lang stålstang på ca. 600 kilo ned over sin fod, da han løsnede stangen.


Chaufføren havde på ulykkesdagen hentet en trailer med forskelligt gods og havde selv spændt godset fast. Chaufføren havde haft 3 stop inden stedet hvor han skulle levere stangen. Hos kunden løsnede chaufføren surringsstoppen, han havde brugt til at fastspænde stålstangen med. Da grunden hos kunden skrånede en smule, hvilket man ikke kunne se med det blotte øje, begyndte stålstangen at trille, og den faldt ned over chaufføren, førend han kunne nå at flytte sig. Ulykken medførte forfodsamputering og et varigt mén på  25%.

 


Vognmanden  afviste at være ansvarlig og sagen blev rejst ved domstolene. Retten lagde efter forklaringerne til grund, at chaufføren, der havde flere års erfaring som chauffør, men alene havde arbejdet med transport af denne type stålstænger et år, ikke havde fået specifik oplæring og instruktion i forhold til transport og aflæsning af en sådan stålstang, og at arbejdsgiver (vognmanden) heller ikke havde ført effektivt tilsyn med chaufførens udførelse af sit arbejde.


Under hensyn til stålstangens form, størrelse og vægt fandt retten, at transporten og aflæsningen heraf - set i forhold til almindeligt pakke- eller pallegods - måtte anses som værende en ikke sædvanlig, men også farlig opgave. Transporten af stålstangen havde derfor ikke haft karakter af en rutinemæssig opgave - heller ikke for en erfaren chauffør.

 

Retten i Roskilde fandt herefter, at vognmanden var erstatningsansvarlig for ulykken. Skadelidte fik tilkendt kr. 382.000 i erstatning.

 

Sagen blev i byretten ført af advokat Emilie Therese Sylow 


Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk