Seksuel forskelsbehandling

​Første landsretsdom om seksuel forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

​Rosberg & Haug, advokater har på vegne af NNF ført den første sag om seksuel forskelsbehandling.

Sagen drejede sig om en bagersvend, der siden 1999 havde været ansat i et lille bageri i Nordjylland.

I juni 2005 orienterede han en kollega i bageriets butik om sin seksuelle orientering (homoseksualitet), og det blev aftalt, at det var en privat sag, og at denne besked også skulle gives til bagermesteren. Bagermesteren kunne dog ikke overholde denne aftale, idet han kort tid efter at være blevet orienteret om bagersvendens seksualitet begyndte at komme med små stikpiller til bagersvenden men også at tale nedsættende om hans seksualitet i personalets og kunders påhør.

Bagermesteren skulle bl.a. have udtalt, at homoseksuelle var ulækre og skulle sendes ud på en øde ø, da de var psykisk syge.

Det der slog hovedet på sømmet for bagersvenden, var, at bagermesteren en dag havde peget på et foto i Ekstrabladet, der viste nogle homoseksuelle, der var blevet hængt i Iran, og herefter udtalt, at sådan skulle de have det – altså de homoseksuelle…

Bagersvenden måtte herefter sygemelde sig, og kom ikke tilbage til bageriet, eller branchen overhovedet. Bagersvenden fik først arbejde i oktober 2006.

Bagermesteren blev sagsøgt for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven og blev dømt i både by- og landsret, idet det blev lagt til grund, at adfærden havde været chikanøs og dermed i strid med loven, der stiller krav om, at arbejdsgiveren skal stille et chikanefrit arbejdsmiljø til rådighed. Bagersvenden fik 100.000 i godtgørelse.

Byretten kom bl.a. frem til følgende: ”Sagsøgte har ved førnævnte ydmygende og nedværdigende udtalelser, som i sagens natur har været uønsket af sagsøgeren, hvilket må have stået klart for sagsøgte, og som til sidst resulterede i sagsøgerens sygemelding, gjort sig skyldig i chikanøs forskelsbehandling og derved overtrådt forskelsbehandlingsloven.”

Dette blev tiltrådt af landsretten, der ligeledes takserede overtrædelsen til en godtgørelse på 100.000.

Bemærkninger til afgørelsen:

Der er ikke noget nyt i, at arbejdsgiveren bærer det overordnede ansvar for, at det psykiske arbejdsmiljø ikke skaber sygemeldinger eller andre problemer for de ansatte. Det nye er, at det nu er fastslået fra domstolenes side, at selvom der utvivlsomt hersker et vist frisprog på de danske arbejdspladser, så må omgangstonen ikke være nedsættende eller ydmygende for de ansatte.

Spørgsmål i sagen kan rettes til advokat Martin Haug på 33134242 eller mh@rosberg.dk

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk