Slagteri ansvarlig for arbejdsskade ved brug af boltpistol

​Haug Advokater har ført en sag for et medlem af Fødevareforbundet NNF.

Sagen drejede sig om en medarbejder, der i forbindelse med, at han skulle aflive et kreatur, blev ramt i hovedet af den boltpistol, som han benyttede. Boltpistolen ramte en jernstolpe i stedet for kreaturet, og da pistolen var afsikret, gav den tilbageslag, hvorved medarbejderen blev ramt i hovedet.

Byretten fandt, at der var tale om farligt arbejde, og at der derfor gjaldt særlige krav til arbejdsgiveren. Byretten fandt ikke, at de få minutters instruktion som medarbejderen havde modtaget, var tilstrækkelig. Der var heller ikke ført det fornødne tilsyn. Da medarbejderen desuden - uden viden herom - havde anvendt boltpistolen i strid med brugervejledningen, fandt byretten på den baggrund, at der var handlet ansvarspådragende.

Sagen blev ført af advokat Emilie Therese Sylow.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk