Sagen handlede om en nyansat struktør, der sammen med nogle kolleger skulle have et forskallingsbræt ned fra en højde på 4,5 meter. Brættet havde målene 142 x 32 x 2,5 cm

Retten lagde til grund, at opgaven krævede, at medlemmet anvendte begge hænder, at medlemmet alene havde prøvet at nedtage forskallingsplader et par gange før, og at medlemmet under opgavens udførsel fik overbalance og derfor faldt ned fra stigen, hvorved han kom til skade.

Retten lagde derudover til grund, at der ikke før opgavens udførelse blev givet nogen instruktion til sagsøger om, hvordan arbejdet skulle udføres, eller hvordan medlemmet måtte anvende en stige som teknisk hjælpemiddel.  Det var ikke tilstrækkeligt, at man blev opfordret til at hente en app med instruktionsvideoer om anvendelse af stiger.

Retten lagde endelig til grund, at der på pladsen var en sakselift, der ville have været bedre egnet som hjælpemiddel til den konkrete opgave.

Retten fandt derefter, at det var uforsvarligt at lade nedtagningen af forskallingspladen finde sted fra en stige. Retten fandt herefter, at arbejdsgiveren ved ikke at sørge for, at arbejdet blev tilrettelagt forsvarligt, ved ikke at sørge for, at medlemmet fik nogen instruktion, og ved ikke at føre effektivt tilsyn med, at arbejdet blev udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt, havde udvist ansvarspådragende adfærd.

Arbejdsgiver har ikke anket.