Specialer

Vi er et højt specialiseret advokatfirma, som i mere end 25 år har løst juridiske opgaver for fagbevægelsen og for enkeltpersoner, særligt indenfor områderne:

 

  • Arbejdsskader, hvor vi både fører civile retssager om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte m.v. og behandler sager om erstatning fra arbejdsskadeforsikringen ved Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen.

  • Erstatnings- og forsikringsret, personskader ved trafikulykker og fritidsulykker, herunder patientskadesager.

  • Løn-, ansættelses- og overenskomstforhold, både som faglige voldgiftssager og ved de almindelige domstole.

  • Ligebehandling og ligeløn, sager om lige løn til mænd og kvinder, afsked under barsel, ligebehandling og øvrige diskriminationssager.

  • Organisationsforhold, interne og eksterne sager for fagbevægelsen om foreningsforhold, udfærdigelse og fortolkning af love og vedtægter.

  • Strafferet, vi kan tiltræde som forsvarer for en tiltalt eller sigtet i en straffesag ligesom vi også yder assistance som bistandsadvokat.

  • Fast ejendom. Vi tilbyder udarbejdelse af skøder og berigtigelser af ejendomshandler.
Til forside
Dansk
 
Kontakt Rosberg & Haug Advokater
Tilmeld nyhedsbrev og følg Rosberg & Haug Advokater
Her bor vi
Ansættelseshjælpen
Erstatningshjælpen.dk
bortvist

Haug Advokater  |  Christian IX's Gade 10, 3. sal  |  1111 København K  |  T: 33 13 42 42  | Cvr.nr. 28393458

Email: secure@haugadvokater.dk