TIlmeld dig vores nyhedsbrev nedenfor​

​Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet. Vi bruger alene din mailadresse til at sende nyheder til dig, og den udleveres ikke til andre.

Kvartalsnyt
03-01-2023
Resumé af nyeste afgørelser om erstatnings- og ansættelsesret
Læs hele nyheden
Kvartalsnyt
26-08-2022
Resumé af nyeste afgørelser om erstatnings- og ansættelsesret
Læs hele nyheden
​Ankestyrelsens fastsættelse af årsløn tilsidesat.
18-05-2022
3F'er har fået medhold i retten
Læs hele nyheden
Kvartalsnyt
12-04-2022
Resumé af nyeste afgørelser om erstatnings- og ansættelsesret
Læs hele nyheden
Kvartalsnyt
31-01-2022
Resumé af nyeste afgørelser om erstatnings- og ansættelsesret
Læs hele nyheden
Medlem af Fødevareforbundet NNF tilkendt erstatning for faldskade ved Retten i Odense.
01-12-2021
Sagen afgjort efter dommerens tilkendegivelse
Læs hele nyheden
Kvartalsnyt
15-10-2021
Resumé af nyeste afgørelser om erstatnings- og ansættelsesret
Læs hele nyheden
Blodpropper anerkendt som arbejdsskade efter 7 års kamp.
16-09-2021
​Falckredder fik efter 7 års kamp anerkendt sine blodpropper som en arbejdsskade. Vestre Landsret ændrer byrettens dom.
Læs hele nyheden
Ansvar for fald på grund af glat føre
10-08-2021
Arbejdsgiver ifalder ansvar efter 3F’ers fald på grund af glat føre i forbindelse med hans arbejde som renovationsmedarbejder
Læs hele nyheden
Kvartalsnyt
08-07-2021
Resumé af nyeste afgørelser om erstatnings- og ansættelsesret
Læs hele nyheden
Et medlem af 3F fik anerkendt sin arbejdsbetingede høreskade.
30-06-2021
Spørgsmål om hvorvidt høreskade var arbejdsbetinget eller arveligt betinget
Læs hele nyheden
Medlem af Serviceforbundet får erstatning for fald på grund af manglende glatførebekæmpelse
11-06-2021
Østre Landsret har ved dom af 31. maj 2021 stadfæstet Lyngby byrets dom, hvor DTU blev fundet ansvarlig for mangelfuld glatførebekæmpelse og det blev vurderet, at der var årsagssammenhæng mellem faldet og den senere konstaterede diskusprolaps.
Læs hele nyheden
Københavns Byret tilkender erstatning til 3F’er
01-06-2021
Københavns Byret har ved dom tilkendt 3F’er erstatning, da tilrettelæggelsen af arbejdet ikke fandtes fuld forsvarligt.
Læs hele nyheden
Københavns Byret tilkender stor invalidesum til revisor (faginvaliditet).
05-05-2021
Pensionsselskab dømt til at betale
Læs hele nyheden
Østre Landsret stadfæster byrets dom om tabt arbejdsfortjeneste.
29-04-2021
Skulderskade medførte, at tømrer ikke længere kunne arbejde med sit fag.
Læs hele nyheden
Kvartalsnyt
23-04-2021
Resumé af nyeste afgørelser om erstatnings- og ansættelsesret
Læs hele nyheden
Ny udgave af Ansvar for arbejdsskader.
21-04-2021
3. udgave af Ansvar for arbejdsskader er nu udkommet
Læs hele nyheden
3F’er får erstatning efter at være gledet på en flise
25-03-2021
Renovationsmedarbejder gled på en løs flise. Han havde givet arbejdsgiveren besked om problemer med flisen, men arbejdsgiveren havde ikke reageret.
Læs hele nyheden
Medlem af Fødevareforbundet NNF får ret til sygeferiepengegodtgørelse.
17-03-2021
Ansats ret til sygeferiepengegodtgørelse stadfæstet af landsretten. Arbejdsgiveren kunne have opsagt den ansatte på et tidligere tidspunkt.
Læs hele nyheden
Kvartalsnyt
04-02-2021
Resumé af nyeste afgørelser om erstatnings- og ansættelsesret
Læs hele nyheden
3F’er får erstatning efter arbejdsskade
27-01-2021
Fald fra el-stabler udløste erstatning
Læs hele nyheden
Kvartalsnyt
16-10-2020
Resumé af nyeste afgørelser om erstatnings- og ansættelsesret
Læs hele nyheden
Medlem af Fødevareforbundet NNF får tilkendt erstatning i Vestre Landsret.
08-07-2020
En palle faldt ned og ramte en ansat på hånden. Den ansatte får nu erstatning.
Læs hele nyheden
Kvartalsnyt
07-07-2020
Seneste ansættelsesretlige og erstatningsretlige afgørelser
Læs hele nyheden
Kvartalsnyt
12-05-2020
Nye domme inden for erstatningsret og ansættelsesret
Læs hele nyheden
3F'er tilkendt erstatning for skade i forbindelse med læk af rør med ammoniak
02-03-2020
​Landsretten vurderede ligesom byretten, at arbejdsgiver var ansvarlig for læk af ammoniak i forbindelse med rengøring
Læs hele nyheden
Nye takster fra 2020
16-01-2020
Forhøjede erstatninger og beløbsgrænser for fri proces
Læs hele nyheden
Kvartalsnyt
10-01-2020
Resumé af relevante domme om arbejdsskader og erstatningsret
Læs hele nyheden
3F’er tilkendt erstatning som følge af skade med rundsav
04-06-2019
Vestre Landsret har afsagt dom i en sag, hvor en tømrer, var kommet til skade, idet hun havde fået hånden ind i en rundsav i forbindelse med savning af et stykke træ.
Læs hele nyheden
3F’er har fået erstatning for ulykke, hvor en gardinkasse faldt ned over ham.
15-05-2019
Retten i Horsens har afgjort, at der var handlet ansvarspådragende i en sag, hvor en tømrerlærling fik en gardinkasse ned over nakken.
Læs hele nyheden
Skadelidt får tilkendt erhvervsevnetab efter næsten 9 års kamp.
29-03-2019
Skadelidte var som følge af sin lidelse blevet omplaceret og var gået glip af en lønstigning.
Læs hele nyheden
Ansvar for 3F’er fald fra stillads på ca. 1,2 meter
25-01-2019
Retten i Sønderborg har efter deldomsforhandling om ansvar fundet, at arbejdsgiver var erstatningsansvarlig for ansat lærlings fald fra rullestillads.
Læs hele nyheden
Erstatning til 3F’er, der fik amputeret del af sin hånd i foliestansemaskine på grund af kollegas fejl
06-12-2018
3F'er fik amputeret del af sin hånd i en foliestansemaskine, da en kollega - trods viden om, at de ikke måtte være flere ved maskinen - tændte foliestansemaskinen uden af sikre sig, at det kunne gøres uden risiko.
Læs hele nyheden
Nye takster for 2019
06-12-2018
Forhøjede erstatninger og beløbsgrænser for fri proces
Læs hele nyheden
Håndtering af tungt saksebord giver erstatning til medlem af 3F
06-09-2018
Byretskendelse statuerer ansvar
Læs hele nyheden
Medlem af 3F får erstatning grundet defekt trin.
13-06-2018
Retten i Århus tilkender erstatning.
Læs hele nyheden
Persondatapolitik
24-05-2018
Databeskyttelsesforordningen kræver at vi orienterer om vores retningslinjer for behandling af persondata.
Læs hele nyheden
Ansvar for arbejdsgiver for fald i oliepøl.
05-03-2018
Byretten dømmer arbejdsgiver.
Læs hele nyheden
Chauffør tilkendt erstatning efter at have fået tung stang ned over fødderne.
03-02-2018
Retten i Roskilde dømmer vognmand.
Læs hele nyheden
Nye takster for erstatningsansvarsloven gældende for 2018
03-01-2018
Gældende for 1.1.2018
Læs hele nyheden
Refleksdystrofi var opstået som følge af operation - Ankenævnet underkendt.
12-12-2017
Retten i Lyngby hjemviser patientskadesag til Ankenævnet.
Læs hele nyheden
Hvad må man som ansat skrive på de sociale medier ??
11-11-2017
Hvornår kan en arbejdsgiver opsige eller bortvise ?
Læs hele nyheden
Glat køkkengulv medførte erstatningsansvar ved arbejdsskade.
07-10-2017
Arbejdsgiver accepterer byrettens tilkendegivelse
Læs hele nyheden
Ikke ansvar for psykisk arbejdsskade.
14-06-2017
Højesteret stadfæster landsrettens dom i ansvarsspørgsmålet men hjemviser i øvrigt sagen til arbejdsskademyndighederne.
Læs hele nyheden
Overvågning af skadelidte førte ikke til ændret erstatning.
10-05-2017
Højesteret underkender Ankestyrelsen.
Læs hele nyheden
Haug Advokater søger student
15-03-2017
Vi søger en jurastuderende til snarlig tiltrædelse
Læs hele nyheden
AES følger op på EU dom om erhvervsevnetabsberegning.
10-03-2017
Mulighed genoptagelse af en række afgørelser.
Læs hele nyheden
Langt juridisk forhindringsløb indebar i sidste ende en anerkendt patientskade
25-01-2017
Ankenævnet for Patienterstatningen
Læs hele nyheden
3 betydende domme om anerkendelse af arbejdsskader afsagt af Højesteret
09-11-2016
Væsentlige retningslinjer for anerkendelse efter arbejdsskadesikringsloven er nu givet.
Læs hele nyheden
Vikarlovens ligebehandlingsprincip tilsidesat
23-08-2016
Højesteret tilkender ansat godtgørelse
Læs hele nyheden
Vestre Landsret tilkender 3Fer erstatning
08-08-2016
Landsretten stadfæster byretsdom
Læs hele nyheden
Erhvervseventab tilkendt folkepensionist i patientskadesag
11-03-2016
Højesteret ændrer landsrettens afgørelse
Læs hele nyheden
Medlem af Fødevareforbundet NNF får million i erstatning.
24-02-2016
Vestre Landsret stadfæster byrettens afgørelse
Læs hele nyheden
Medlem af 3F får erstatning ved rundsavsulykke
02-02-2016
Byretten pålægger arbejdsgiver ansvar.
Læs hele nyheden
3F medlem får tilkendt kr. 350.000 i erstatning for fald på lift
22-12-2015
Vestre Landsret stadfæster byretsdom
Læs hele nyheden
Arbejdsskade udløste erstatning på kr. 706.209.
28-10-2015
Lang sygeperiode var udløst af arbejdsskade.
Læs hele nyheden
Slagteri ansvarlig for arbejdsskade ved brug af boltpistol
22-10-2015
Byretten i Aalborg dømte arbejdsgiver
Læs hele nyheden
Skadelidte har stadig krav på feriegodtgørelse
16-09-2015
Skadelidte lønmodtagere har
Læs hele nyheden
Højesteret vurderer forskelsbehandling og 120 - dages regel igen.
14-08-2015
Opsagt medarbejder tilkendt godtgørelse og erstatning.
Læs hele nyheden
Højesteret godkender 120 dages regel.
02-08-2015
Konkret vurdering om opsigelse af handicappet var rimelig.
Læs hele nyheden
Medlem af Serviceforbundet vinder principiel sag i Østre Landsret
15-07-2015
Erstatningsnævnet blev tilpligtet at anerkende at skulle betale erstatning til voldsoffer.
Læs hele nyheden
Tømrer får erstatning efter stigeulykke.
03-06-2015
Byrettens frifindende dom ændret.
Læs hele nyheden
Erstatningskrav var ikke forældet
14-04-2015
Højesteret ændrer landsrettens dom
Læs hele nyheden
Medlem af Fødevareforbundet tilkendt kr. 431.000 i erstatning.
14-04-2015
Vestre Landsret omgør byretsdom
Læs hele nyheden
God jul og godt nytår !
23-12-2014
Kære Nyhedsbrevslæsere
Læs hele nyheden
Fedme er ikke et handicap - EU dom
18-12-2014
Men kan være det, hvis den er funktionsnedsættende.
Læs hele nyheden
Faldskade udløser erstatning til tømrer
25-11-2014
Byrettens dom stadfæstet af landsretten
Læs hele nyheden
Ryger fik ikke medhold
20-11-2014
Højesteret stadfæstede idag landsrettens dom
Læs hele nyheden
DC og If taber sag mod Ankestyrelsen
06-11-2014
Medlem af NNF fik medhold i, at årsløn var korrekt opgjort.
Læs hele nyheden
Arbejdsgiver pålagt at betale pensionsbidrag
09-10-2014
Højesteret stadfæster voldgiftspraksis
Læs hele nyheden
Bjørst og Rosberg & Haug flytter sammen
09-10-2014
Samarbejdet giver styrket faglighed
Læs hele nyheden
Højesteret afviser differencekravs erstatning
09-10-2014
Vurderingen var anderledes efter erstatningsansvarsloven
Læs hele nyheden
Medlem af 3F får tilkendt millionerstatning
09-10-2014
Østre Landsret ændrer byrettens dom
Læs hele nyheden
Tømrer får tilkendt erstatning efter faldskade
09-10-2014
Vestre Landsret ændrer byretsdom
Læs hele nyheden
Foreningsfrihedsloven sikrer ikke ens sygeløn
09-10-2014
Organiserede medarbejdere får mest i sygeløn.
Læs hele nyheden
Hvornår er en skade en arbejdsskade?
09-10-2014
Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen
Læs hele nyheden
Medlem af NNF vinder sag mod AP Pension
09-10-2014
Københavns byret tilkender den skadelidte invalidesum
Læs hele nyheden
Speciallægeerklæring tilladt fremlagt.
09-10-2014
Højesteret ændrer kurs.
Læs hele nyheden
Arbejdsgiver ansvarlig for fald fra en arbejdsbuk
09-10-2014
Østre landsret stadfæster byretsdom
Læs hele nyheden
Forskelsbehandling og 120 dages regel
09-10-2014
Sø- og handelsretsdom er anket
Læs hele nyheden
Godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven
09-10-2014
Skattefrihed ifølge Skatterådet
Læs hele nyheden
Alderspension var ikke afkald på 2a godtgørelse
09-10-2014
Højesteret stadfæster Østre Landsretsdom
Læs hele nyheden
Skadelidte kunne beholde sin invalidepension.
09-10-2014
Ydelsen skulle ikke modregnes i tabt arbejdsfortjeneste.
Læs hele nyheden
God jul og godt nytår !
09-10-2014
Tak for i år !
Læs hele nyheden
Højesteret fastlægger kriterier for ulykkesbegreb
09-10-2014
Lærer får afvist sin skade som en arbejdsskade
Læs hele nyheden
Ufaglært får ca. 1,3 million i erstatning.
09-10-2014
Århus Byret pålægger arbejdsgiver erstatningsansvar.
Læs hele nyheden
Arbejdsgiver ansvarlig for wienerstigeulykke
09-10-2014
Vestre Landsret ændrer byretsdom
Læs hele nyheden
Vikarer har nu bedre retsstilling med vikarloven
09-10-2014
Vikar lov gældende fra 1/7-2013
Læs hele nyheden
Tvistighedsnævn eller domstole ?
09-10-2014
Østre Landsret besluttede at viderebehandle arbejdsskadesag for lærling
Læs hele nyheden
Tømrerlærling får erstatning for løfteskade.
09-10-2014
Østre Landsret stadfæster byretsdom.
Læs hele nyheden
Arbejdsgiver dømt for uberettiget bortvisning.
09-10-2014
Overtrædelse af forskelsbehandlingsloven udløste 6 måneders godtgørelse.
Læs hele nyheden
Ankestyrelsen underkendt
09-10-2014
Retten i Sønderborg giver medlem af Fødevareforbundet NNF fuldt medhold.
Læs hele nyheden
Vi ændrer navn !
09-10-2014
Fremover hedder vi Haug Advokater
Læs hele nyheden
Psykisk arbejdsskade udløser stor erstatning
09-10-2014
3F'er får medhold ved retten i Kolding
Læs hele nyheden
Skortstensfejer tilkendt kr. 553.000 ved faldskade
09-10-2013
Dom fra retten i Randers
Læs hele nyheden
Kompensation ved kundeklausul
16-05-2013
Kompensation bortfaldt som følge af manglende tabsbegrænsning
Læs hele nyheden
EU dom - bedre retsstilling for handicappede.
11-04-2013
Nye kriterier for hvornår sygdom er et handicap fastlagt af domstolen.
Læs hele nyheden
Ingen successiv forældelse af erstatningskrav
21-03-2013
Højesteret har afsagt kendelse
Læs hele nyheden
Krav på erhvervsevnetab var ikke forældet
20-03-2013
Retningsgivende dom fra Vestre Landsret efter de nye regler i arbejdsskadesikringsloven.
Læs hele nyheden
Skorstensfejer fik tilkendt erstatning
10-02-2013
Arbejdsgiver dømt i både by- og landsret
Læs hele nyheden
Blikkenslager måtte vente længe på erstatning
22-01-2013
Landsretten stadfæster byrettens dom
Læs hele nyheden
Vi lægger vores viden ud!
16-01-2013
3 nye hjemmesider med juridisk information
Læs hele nyheden
God jul og godt nytår!
17-12-2012
Vi siger tak for i år!
Læs hele nyheden
Sejr for fagbevægelsen og lønmodtagerrettigheder
30-11-2012
Arbejdsretten giver 3F medhold i konklikretten
Læs hele nyheden
En fængslende dom
09-11-2012
Københavns byret fandt bortvisning uberettiget.
Læs hele nyheden
Organisationsfuldmagt - arbejdsgiver er bundet.
30-10-2012
Nye afgørelser fra lands- og Højesteret
Læs hele nyheden
Krav om rengøringsprocedurer.
11-10-2012
Slagteri dømt i by- og landsret.
Læs hele nyheden
Afklaring af opgørelse af differencekrav.
04-10-2012
Højesteret stadfæster landsretsdomme.
Læs hele nyheden
LO forbundene baner vejen for retspraksis
17-09-2012
Gennemgang af 1 års lands- og Højesteretspraksis viser markant forskel.
Læs hele nyheden
Vi lukker faxen
10-07-2012
Vi er nu ved at være godt på plads i de nye lokaler
Læs hele nyheden
Vi flytter !
05-07-2012
NY adresse: Christian IX's Gade 10, 3. sal, 1111 København K.
Læs hele nyheden
Skortstensfejer får erstatning efter fald på 6 m.
03-03-2012
Østre Landsret stadfæster byretsdom
Læs hele nyheden
Advokatfuldmægtig tilkendt godtgørelse
23-02-2012
Byretten dømte advokatfirma.
Læs hele nyheden
Ny udgave af Ansvar for arbejdsskader.
10-02-2012
Ajourført og udbygget 2. udgave bl.a med kapitel om psykiske arbejdsskader
Læs hele nyheden
Tømrer får erstatning efter stilladsskade
17-01-2012
Østre Landsret omgør byrettens frifindelse
Læs hele nyheden
Fald fra rullestillads ansvarspådragende
25-11-2011
Vestre Landsret stadfæster byretsdom
Læs hele nyheden
Speciallæge ansvarlig for manglende anmeldelse
01-11-2011
Retten i Holstebro fastslår ansvar for ikke at anmelde inden udløbet af 1-årsfristen
Læs hele nyheden
Opgørelse af differencekrav - løbende ydelser.
30-09-2011
To Østre landsretsdomme skal behandles af Højesteret
Læs hele nyheden
Tømrer får tilkendt 1/2 million i erstatning.
08-07-2011
Arbejdsgiver dømt i by- og landsret.
Læs hele nyheden
Erstatningsansvarsloven ændret.
06-06-2011
Udvidet erstatningsmulighed for tabt arbejdsfortjeneste.
Læs hele nyheden
Gravid ansat får godtgørelse
10-04-2011
Højesteret underkendte arbejdsgivers omplaceringsbestræbelser
Læs hele nyheden
Skulderlidelse anerkendt efter Højesterets dom
08-04-2011
Landsrettens frifindelse tilsidesat
Læs hele nyheden
Arbejdsgiver dømt for uforsvarlig adgangsvej
07-04-2011
Østre Landsret ændrer byrettens frifindelse
Læs hele nyheden
Arbejdsgiver dømt i glasulykke
04-04-2011
Østre landsret omgør byrettens frifindelse
Læs hele nyheden
Slagteri dømt for faldskade
17-02-2011
Dom fra fra retten i Hjørring
Læs hele nyheden
Blikkenslager frifundet i straffesag
06-01-2011
Dom fra retten i Helsingør
Læs hele nyheden
Ny bog om Retslægerådet
20-12-2010
Advokat Martin Haug er medforfatter
Læs hele nyheden
Nyt godtgørelsesniveau i ansættelsesbevissager
20-12-2010
Højesteret har afsagt 3 domme.
Læs hele nyheden
Erfaren blikkenslager får erstatning for rygskade
03-12-2010
Østre Landsret omgør byretsdom
Læs hele nyheden
Uberettiget konkursbegæring - erstatning
30-11-2010
Fagforening dømt i Højesteret
Læs hele nyheden
Erfaren tømrer får erstatning efter faldulykke
12-11-2010
Østre Landsret stadfæster byretsdom
Læs hele nyheden
Gravid konditor tilkendt 6 måneders løn af retten.
29-10-2010
Arbejdsgiver havde overtrådt ligebehandlingsloven ved opsigelsen.
Læs hele nyheden
Tømrer med 36 års erfaring får erstatning.
04-10-2010
Østre Landsret omgør byrettens dom.
Læs hele nyheden
Erfaren tømrer tilkendt arbejdsskadeerstatning.
01-09-2010
Tømrermester dømt i landsretten.
Læs hele nyheden
20 år gammel skade udløser erhvervsevnetab
31-08-2010
Ankestyrelsen dømt
Læs hele nyheden
12 års kamp mod Ankestyrelsen slut
25-08-2010
Ankestyrelsen dømt til at anerkende skulderlidelse i Højesteret
Læs hele nyheden
Erhvervsevnetab - deltidsansættelse
17-08-2010
Ankestyrelsen dømt i to sager
Læs hele nyheden
120 dages reglen ved delvis sygemelding
20-04-2010
Højesteret frifandt arbejdsgiver i forbindelse med opsigelse efter 120 dages regel
Læs hele nyheden
Erhvervsevnetab ved arbejdsskader
19-02-2010
Ankestyrelsen dømt i 3 sager
Læs hele nyheden
Forskelsbehandling - sprogkundskaber
18-02-2010
Højesteret frifandt for krav efter forskelsbehandlingsloven
Læs hele nyheden
Ansvar for faldskade
17-12-2009
Mejeri var ansvarlig for tillidsmands fald på produktionsgulv
Læs hele nyheden
Ansvar for faldskade
02-12-2009
Slagters fald på produktionsareal
Læs hele nyheden
Dom om kørsel til arbejde - arbejdsskade anerkendt
23-11-2009
Vestre landsret underkendte Ankestyrelsen
Læs hele nyheden
Tabt arbejdsfortjeneste - kan kræves hvor længe?
18-11-2009
Højesteret stadfæster landsretsdomme
Læs hele nyheden
6 måneders godtgørelse til butiksslagter
29-09-2009
Slagter dømt i Østre Landsret for overtrædelse af ligebehandlingsloven
Læs hele nyheden
Tabt arbejdsfortjeneste og feriegodtgørelse
04-09-2009
Skadelidte fik medhold i Højesteret
Læs hele nyheden
Indkøbschef afskediget uberettigt.
20-07-2009
Retten i Aalborg tilkendte 2 måneders godtgørelse.
Læs hele nyheden
Erstatning til VVS-rørsmed
15-07-2009
Daghøjskole dømt
Læs hele nyheden
Erstatning i Legionellasag
15-07-2009
Boligselskabets forsikringsselskab betaler erstatning
Læs hele nyheden
Skulderlidelse anerkendt som arbejdsskade
02-07-2009
Ankestyrelsen dømt i Østre Landsret
Læs hele nyheden
1-årige anmeldelsesfrist - arbejdsskade
02-07-2009
Ankestyrelsen frifundet i Højesteret
Læs hele nyheden
Ulykke på vej til arbejde - anerkendt arbejdsskade
19-06-2009
Ankestyrelsen dømt
Læs hele nyheden
Organisationsaftale - Højesteretsdom
15-05-2009
Funktionærforening havde ikke krav på at forhandle om organisationsaftale med Finansministeriet
Læs hele nyheden
Ansættelsesbeviser
03-05-2009
Uorganiseret havde samme retsstilling som organiseret
Læs hele nyheden
Genoptagelse af arbejdsskadesag
29-04-2009
Ankestyrelsens praksis underkendt
Læs hele nyheden
Erstatningskrav for personskader - forældelse
12-03-2009
Hvad betyder de nye regler om forældelse af erstatningskrav for personskader?
Læs hele nyheden
Seksuel forskelsbehandling
11-03-2009
Første landsretsdom om seksuel forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.
Læs hele nyheden
Tabt arbejdssfortjeneste og erhvervsevnetab
07-10-2008
Skæringstidspunktet mellem erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab
Læs hele nyheden
A mod If Skadeforsikring
28-08-2008
Fastlæggelse af skæringstidspunktet mellem tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab
Læs hele nyheden
Lærerstandens Brandforsikring G/S mod A
11-03-2008
Ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophørte ved Arbejdsskadestyrelsens midlertidige udtal
Læs hele nyheden

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk