Medlem af Fødevareforbundet tilkendt kr. 431.000 i erstatning.

Medlem af Fødevareforbundet NNF fik idømt Danish Crown ansvar i forbindelse med en arbejdsskade. Vestre Landsret ændrer frifindelse fra byretten.

Sagen omhandlede en ansat, der arbejdede på en pakkelinje. På pakkelinjen var der en række arbejdsstationer, hvor der blev pakket kød, der kom via et rullebånd i en plastbakke. For enden af rullebåndet kunne bakkerne vippes ved at påvirke en fodpedal, der aktiverede en vippefunktion.

Skaden skete i forbindelse med, at den ansatte ville rette på en bakke, der var kørt skævt på rullebåndet, og i forbindelse med, at hun med sin arm ville rette på bakken kom hun til at træde på fodpedalen, hvorved vipperen slog op på hendes underarm. Den ansatte blev efterfølgende sygemeldt og senere opsagt.

En række vidner kunne bekræfte, at de selv havde været udsat for lignende episoder, og få måneder inden den ansattes skade var en kollega blevet ramt i hovedet af en bakke, som vipperen havde slået op, da han utilsigtet var kommet til at træde på fodpedalen.

Da der ikke var foretaget tiltag fra slagteriets side til at imødegå den risiko, som den utilsigtede påvirkning af vippefunktionen indebar, statuerede Vestre Landsret erstatningsansvar og tilkendte den ansatte ca. 431.000 kr.

Sagen blev ført af advokat Martin Haug.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk