Faldskade udløser erstatning til tømrer

​3f'er får tilkendt erstatning for fald fra tag i ca. 3 meters højde.

Sagen drejede sig om en tømrer, der faldt ca. 3 meter ned under udførelsen af tagarbejde. Tømreren var ved at lægge tagplader på. Først satte de lister på med dykkere, hvorefter de blev skruet fast. Faldet skete, da tømreren trådte på en krydsfinerplade, der hvilede på lister, som alene var fastgjort med dykkere og ikke skruer. Der var opsat et bukkestillads inde i huset, men bukkestilladset fyldte ikke hele den længde, hvori der blev arbejdet. Da tømreren faldt ned, ramte han derfor kanten af stilladset. Bukkestilladset var 1,8-2 meter højt, 3 meter langt og 1,2 meter bredt.

Byretten og flertallet i landsretten fandt, at bukkestilladset ikke udgjorde tilstrækkelig faldsikring. Da der endvidere ikke fandtes at være egen skyld, fandt såvel byret som landsret, at arbejdsgiver var ansvarlig, idet arbejdsgiver havde tilsidesat sin pligt til at planlægge og tilrettelægge arbejdet således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt var fuldt forsvarligt.

Sagen blev ført af advokat Emilie Therese Sylow.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk