DC og If taber sag mod Ankestyrelsen

​Retten Glostrup har netop afsagt dom i en sag, der vedrørte et medlem af Fødevareforbundet NNF's arbejdsskade. Spørgsmålet i sagen var hvilken årsløn, der skulle danne grundlag for tilkendelsen af erhvervsevnetab.

Medlemmet havde fået en arbejdsskade i april 2006. Arbejdsskadestyrelsen havde anderkendt skaden og havde i 2009 tilkendt et midlertidigt erhvervsevnetab. Senere samme år blev der tilkendt et forhøjet (50%) erhvervsevnetab, det også var midlertidigt. Denne afgørelse blev påklaget af If på vegne af Danish Crown. Ankestyrelsen hjemviste afgørelsen, og Arbejdsskadestyrelsen kom i deres nye afgørelse frem til samme resultat. Denne afgørelse blev også anket, men afgørelsen blev stadfæstet af Ankestyrelsen.

Herefter blev sagen indbragt for retten af If. Synspunktet fra If/DC's side var, at årslønnen var for højt sat. Fra If´s side gjorde man gældende, at konjukturerne og finanskrisen havde indebåret, at en slagteriarbejder ikke længere kunne forvente det samme lønniveau.

Retten gav ikke If/DC medhold, og henviste til, at det skøn over årslønnen, der var foretaget ikke var mangelfuldt, idet medlemmet vedvarende havde haft en høj årsløn, der i øvrigt også efterfølgende var på niveau med de tidligere kollegers indtjening.

Dommen viser, at man fra forsikringselskabernes/arbejdsgivers side ikke blot kan henvise til, at der har været finanskrise og dårlige konjukturer, når en årsløn skal fastsættes. Den skal altid fastsættes med udgangspunkt i skadelidtes hidtidige indtjening og de øvrige konkrete forhold, der gjort sig gældende for skadelidtes (og kollegers) indtjening.

Advokat Martin Haug var indtrådt i sagen til støtte for Ankestyrelsen, og dermed medlemmet.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk