Psykisk arbejdsskade udløser stor erstatning

​3F'er får tilkendt over kr. 600.000 i erstatning og godtgørelse efter at have været sygemeldt som følge af stress og depression. Dom fra retten i Kolding.

Sagen omhandlede en ansat på en træindustrivirksomhed, der arbejdede med en såkaldt CNC-maskine, og denne maskine skulle stort set hele virksomhedens produktion af døre og vinduer igennem. CNC maskinen skulle programmeres forud for hvert nye emne, der skulle igennem, og dette programmeringsarbejde udførte den ansatte. Den ansatte var dygtig til varetage opgaverne ved maskinen, og med tiden var han den eneste, der stod ved den. Da al produktion skulle gennem maskinen, opstod der med tiden jævnligt flaskehalse i produktionen, der indebar et ganske betydeligt overarbejde for den ansatte.

Over en 1-årig periode havde den ansatte en gennemsnitlig arbejdsuge på over 48 timer, som er det maksimum, som findes i arbejdstidsdirektivet.

Arbejdsbelastningen blev til slut for meget for den ansatte, der måtte sygemelde sig grundet stress og depression.

Den ansatte fik anmeldt forløbet til Arbejdsskadestyrelsen, der anerkendte skaden som en arbejdsskade.

Der blev herefter rejst krav efter erstatningsansvarsloven, arbejdstidsdirektivet og forskelsbehandlingsloven.

Den ansatte fik medhold efter de to førstnævnte love, og retten fandt at den måde arbejdet havde været tilrettelagt på, var ansvarspådragende og en overtrædelse af direktivet.

Sagen blev hovedforhandlet af Advokat Martin Haug. Dommen er ikke anket.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk