Medlem af 3F får tilkendt millionerstatning

​Et medlem af 3F har nu fået tilkendt over 1. million kr. i erstatning.

Sagen omhandlede en arbejdsskadesag, hvor forsikringsselskabet havde anerkendt ansvaret, men hvor der opstod tvivl om årsagsforbindelsen. Der var tale om en knæskade.

Medlemmet havde forud for arbejdsskaden haft problemer med knæet idet der nogle år forinden havde været et tilfælde med en forvridning, og det var forsikringsselskabets opfattelse, at årsagen til sygemeldingen og det deraf afledte erhvervsevnetab skulle findes i den forudgående forvridning af knæet.

Byretten havde givet forsikringsselskabet medhold, men Østre Landsret fulgte medlemmets synspunkt og tilkendte erstatning, idet landsretten lagde vægt på, at medlemmet havde været i fuld beskæftigelse på ulykkestidspunkt uden skånehensyn og at den forudgående skade ikke i sig selv havde medført nogen nedsættelse af erhvervsevnen. Medlemmet havde heller ikke haft sygedage som følge af knæproblemer inden arbejdsskaden.

Medlemmet blev herefter tilkendt erstatning for erhvervsevnetab, tabt arbejdsfortjeneste og svie- og smertegodtgørelse.

Sagen blev ført at advokat Marie Louise Ehmer.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk