Tømrer får tilkendt erstatning efter faldskade

​For 3F har Rosberg & Haug Advokater ført en sag for en tømrer, der var faldet 4-5 meter ned fra et stillads og var landet på et betongulv med skade til følge. Der blev rejst erstatningskrav overfor arbejdsgiveren, der anerkendte ansvaret.

Tømreren havde forinden ulykken en forudbestående ryglidelse, og spørgsmålet i sagen var, om der var årsagsforbindelse mellem skaden og det efterfølgende sygdomsforløb.

Landsretten fandt, at ulykken havde forværret skadelidtes forudbestående lidelse, idet der efter ulykken kunne konstateres flere smerter og bevægeindskrænkning. Retslægerådet havde også udtalt sig og var kommet frem til, at generne efter ulykken både skyldtes ulykken, men også de forudbestående forhold. Retslægerådet kunne ikke afklare de enkelte årsager til generne nærmere.

Ud fra en samlet vurdering kom landsretten frem til, at sygeperioden skyldtes arbejdsskaden og lagde vægt på, at skadelidte havde været raskmeldt på ulykkestidspunktet, var i en fuldtidsstilling og tillige havde været udsat for en voldsom ulykke med hospitalsindlæggelse og konstaterbare skader.

Sagen blev ført at advokat Brian Bruun Hansen.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk