Foreningsfrihedsloven sikrer ikke ens sygeløn

Vestre Landsrets har i dom af 14. marts 2014 bestemt, at det ikke var forskelsbehandling i strid med foreningsfrihedsloven, når medlemmer af at overenskomstbærende forbund fik mere udbetalt under sygdom end kollegerne.

To kartonnagearbejdere havde i en periode i 2011 og 2012 været sygemeldt, og de havde fået udbetalt sygedagpenge. De var organiseret i fagforeningen Det Faglige Hus, og under sygeperioderne havde de fået sygeløn svarende til den sygeløn som ansatte, der var medlem af de overenskomstbærende forbund fik, nemlig sygedagpenge med tillæg af supplerende sygehjælp, og de havde alene haft krav på sygeløn svarende til satsen for sygedagpenge. Da virksomheden opdagede dette, foretoges der modregning i lønnen med det for meget udbetalte. De to arbejdere anlagde herefter sag mod arbejdsgiveren, idet de mente, at det havde været i strid med foreningsfrihedsloven, således som den må fortolkes i lyset af EMRK artikel 11, at der var forskel på sygelønnen afhængig af fagforening. Landsretten fandt ikke, at den forskelsbehandling, der efter Emballageoverenskomsten var mellem medlemmer af overenskomstbærende forbund og medlemmer af andre forbund, var en forskelsbehandling i strid med foreningsfrihedslovens.

Det udbetalte kunne dog kræves betalt tilbage.

Det vides ikke om dommer er anket.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk