Hvornår er en skade en arbejdsskade?

​Principafgørelsen fastslår

En ulykke, der opstod under hjemtransport fra sidste arbejdssted til sikredes hjem, kunne ikke anses for at være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Der var ikke tale om en ambulant medarbejder, uanset at sikrede havde aftalt med arbejdsgiver, at han var på arbejde, fra han forlod hjemmet, til han efter endt arbejde var hjemme igen.

Der var ikke mulighed for at indgå aftale om at være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Det forhold, at arbejdsgiver og sikrede havde aftalt, at sikrede var på arbejde fra han forlod sit hjem, til han atter var hjemme, betød ikke, at sikrede under transport fra arbejde til hjem var dækket af arbejdsskadesikringsloven. Det er afgørende for at være dækket af arbejdsskadeforsikringen, at transporten er et led i arbejdet i arbejdsgiverens interesse.

Med andre ord, så kan en ansat og en arbejdsgiver ikke blot aftale, at transport til og fra arbejde er at betragte som arbejde, hvis det rent faktisk ikke er tilfældet. Men der er fra praksis eksempler på, at håndværkere i firmabiler, efter i situationer, hvor de er på vej til en arbejdsplads, kan få anerkendt skaden som en arbejdsskade.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk