Arbejdsgiver ansvarlig for wienerstigeulykke

Erstatning efter fald fra wienerstige.

Vestre Landsret her netop givet Rosberg & Haug Advokater medhold i, at en arbejdsgiver også har pligt til at tilrettelægge kortvarige arbejdsopgaver fra wienerstige i en relativ lav højde sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

En ansat skulle udføre fugearbejde om et vindue. Vinduet var placeret således, at den ansatte stod på wienerstigen, ca. 90 cm over jorden. Fugearbejdet var kortvarigt og skulle bl.a. udføres i brysthøjde og derover. Arbejdet krævede, at den ansatte anvendte begge hænder til arbejdsopgaven. Han stod overskrævs på wienerstigen med en fod på hver af wienerstigens vanger. Da han skulle ned fra wienerstigen, svingede han det ene ben over stigen og i den bevægelse gled hans støtteben, og han faldt ned på jorden og pådrog sig en skade på hånden, med en længerevarende sygemelding til følge.

Vestre Landsret fandt, at på trods af den kortvarige arbejdsopgave, var arbejdsgiveren erstatningsansvarlig. Arbejdsgiveren burde have tilrettelagt arbejdet anderledes, da det ikke var sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at opgaven skulle udføres fra en wienerstige.

Vestre Landsret fandt også, at da ulykken skete under nedstigning, da den ansatte var ved at flytte sig fra den uforsvarlige arbejdsstilling, så var der tilstrækkelig årsagssammenhæng.

Endelig tillagde Vestre Landsret det ikke betydning, at den ansatte kunne have hentet et stillads på arbejdsgiverens adresse. Landsretten fandt at det var arbejdsgiverens pligt at tilrettelægge arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Retten i Sønderborg var kommet til et andet resultat.

Retspraksis er rig på domme, der fastslår, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at udføre arbejde fra stige, når arbejdet kræver, at begge hænder anvendes til arbejdsopgaven.

Denne dom fra Vestre Landsret fastslår, at dette også gælder, når der er tale om kortvarige opgaver, selv i relativ lav højde.

Dommen fastslår desuden, at der er arbejdsgiveren, der har pligten til at tilrettelægge arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Selv i en situation, hvor den ansatte kan rekvirere hjælpemidler, er det arbejdsgiveren, der har ansvaret, der kan føre til erstatningsansvar for ulykker.

Eventuelle spørgsmål sagen kan rettes til advokat Brian Bruun Hansen, der førte sagen.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk