Vikarer har nu bedre retsstilling med vikarloven

Vikarlov trådt i kraft pr. 1. juli 2013

Den 1. juli 2013 trådte vikarloven i kraft. Loven bygger på et EU-direktiv og indfører et ligebehandlingsprincip, der skal sikre imod ”social dumping”.

For vikarbureauer, der selv har overenskomst på området, medfører loven fortsat, at det denne der skal følges – også selv om virksomheden har en anden overenskomst.

Har vikarbureauet ikke overenskomst på området medfører vikarloven, at vikarer får løn- og arbejdsvilkår, som mindst svarer til, hvad der ville være gældende, hvis vikaren havde været fastansat direkte i brugervirksomheden. Det gælder fx løn, arbejdstid, ferie, adgang til kantine og andre goder, ligesom vikaren fx skal oplyses om eventuelle ledige stillinger i virksomheden. Ansættelsesvilkårene er oftest reguleret via kollektiv overenskomst eller den øvrige lovgivning.

Endelig indeholder vikarloven en bestemmelse om, at vikaren i visse tilfælde kan tilkendes en godtgørelse, hvis vikarens rettigheder efter loven krænkes.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk