Skortstensfejer tilkendt kr. 553.000 ved faldskade

​Skorstensfejer får tilkendt kr. 553.000 efter en faldskade.

Det er ikke ufarligt arbejde at være skorstensfejer, og Rosberg & Haug har efterhånden ført en del sager på området, se der kan bl.a henvises til denne tidligere sag:

http://www.rosberghaug.dk/32_nyheder.htm?nid=57

Retten i Randers har netop givet en skorstensfejer medhold i, at det påhviler arbejdsgiveren/skorstensfejermesteren at sørge for, at forholdene hos den enkelte kunde er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Rosberg & Haug Advokater har på vegne af Blik- og Rørarbejderforbundet ført sagen.

I sagen skulle skorstensfejeren rense skorstenen på en adresse, hvor han tidligere havde været. På denne adresse var renselemmen i skorstenen placeret i loftsrummet over 1. salen. Skorstenen stod tæt på loftslemmen i loftsrummet. Det var dog nødvendigt at stå oppe i loftsrummet for at rense i skorstenen.

I loftsrummet var der hverken gangbro eller lys, og skorstensfejeren stod på loftsbjælkerne da han skulle rense skorstenen. Pludselig gled hans ene fod, og han trådte ud på en loftsplade. Han forsøgte at trække foden til sig, hvorved han fik overbalance og faldt baglæns ned gennem opgangshullet og landede på gulvet på 1. sal. Herved pådrog han sig en skade på venstre albue og håndled.

Retten i Randers fandt, at ulykken skete fordi det på grund af arbejdsstedets indretning ikke var muligt at udføre skorstensfejningen sikkerhedsmæssigt forsvarligt, især fordi der ikke var udlagt en gangbro. Desuden lægger retten vægt på, at arbejdsgiveren på trods af arbejdsstedets indretning ikke havde givet skorstensfejeren nogen særlig sikkerhedsmæssig instruktion eller ført tilsyn med, hvorledes skorstensfejeren udførte fejningen på den pågældende adresse.

Dommen fastslår således, at det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerhedsmæssigt forsvarlige, også i de situationer, hvor arbejdet udføres hos virksomhedens kunder. Det vides endnu ikke, om dommen vil blive anket.

Eventuelle spørgsmål sagen kan rettes til advokat Brian Bruun Hansen, der førte sagen.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk