Ingen successiv forældelse af erstatningskrav

​Det har længe været omdiskuteret, om forældelsen af de foreløbige erstatningskrav, tabt arbejdsfortjeneste og svie- og smertegodtgørelse, kunne være successiv, dvs. løbende. Synspunktet har været, at forældelsen måtte løbe i takt med at kravene kunne gøres op og forfaldt. Særligt dommen U2005.1594H har været taget til indtægt for at forældelsen var successiv.

Højesteret har nu afgjort spørgsmålet og kom frem til, at forældelsen løber på samme måde som for øvrige erstatningskrav, nemlig fra et fastlagt tidspunkt. Dette tidspunkt kan være ulykkestidspunktet men kan også - afhængigt af den skadelidtes viden om sit krav - være på et senere tidspunkt.

Landsretten var kommet frem til samme resultat.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk