Krav om rengøringsprocedurer.

​Faldskade - slagteri​

Rosberg & Haug har i dag modtaget dom i en sag, som er blevet ført på vegne af et medlem af Fødevareforbundet NNF. Sagen vedrørte et medlem, der arbejdede i et kølerum, hvor han skubbede "juletræer" med kamme hen til en elevator, der skulle transportere juletræerne op til 1.salen. I forbindelse med arbejdet faldt medlemmet idet han gled i de kød/saftrester, der lå på gulvet. Medlemmet pådrog sig en rygskade og fik senere tilkendt en førtidspension.

Både by- og landsret statuerede, at slagteriet havde et ansvar for ulykken. Det blev fremhævet, at der alene var én daglig rengøring, nemlig i forbindelse med skiftet mellem dag- og aftenhold. Der var således ingen løbende rengøring. Fra slagteriets side blev det bl.a. gjort gældende, at det af praktiske og veterinærmæssige årsager ikke var muligt med en løbende rengøring.

Det blev fremhævet af landsretten, at det indebar en nærliggende risiko for at falde, at de ansatte skulle skubbe de tunge juletræer på et glat gulv, og at der på den baggrund kunne stilles særlige krav til rengøringsprocedurerne.

Dommen kan få afgørende betydning for mange faldskader på slagterier såvel som mejerier, og andre produktionssteder, hvor der ofte er glat - ligesom dommen kan bruges i det forebyggende arbejde.

Arbejdsgiverne skal således sørge for, at der er forsvarlige rengøringsprocedurer, der løbende sikrer, at omfanget af de glatte forhold begrænses.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk