LO forbundene baner vejen for retspraksis

​I forbindelse med udarbejdelsen af 2. udgaven af "Ansvar for arbejdsskader" blev der gennemgået et meget stort antal lands- og Højesteretsdomme, der var afsagt siden førsteudgaven fra 2003. Det viste sig, at der var meget få domme, hvor den skadelidte var repræsenteret ved en "gul" fagforening. Langt størstedelen var ført at LO-forbundene i mandatarforhold. Rosberg & Haug ønskede at undersøge forholdet nærmere, og tog kontakt til 3F for at høre, om de var interesserede i sammen med os nærmere at afdække hvem, der egentlig fører sagerne på arbejdsskadeområdet. Resultat blev den artikel som findes i Fagbladet 3F, der netop er udkommet.

Resultatet er meget nedslående for den "gule" del af fagbevægelsen. Alene 1 sag ud af 44 afsagte domme dækkende en godt 1-årig periode fra 1. maj 2011, var ført af en gul fagforening. Tallene er således i fuld overensstemmelse med det indtryk, der viste sig ved udarbejdelsen af 2. udgaven af bogen, hvor der blev gennemgået domme for en 8-årig periode. Set i forhold til medlemstallene i den "gule" del af fagbevægelsen, så burde andelen være væsentligt højere.

Det er vor vurdering, at den "gule" del af fagbevægelsen alene behandler de sikre sager, da tallene ikke kan forklares med, at den "gule" del af fagbevægelsen blot forliger flere sager. Mange sager, som fagbevægelsen overdrager til os, ender også med forlig, men de sager, der ikke kan forliges, og som ikke er udsigtsløse, de videreføres som udgangspunkt.

Det kan derfor konstateres, at det primært er LO-Forbundene, der leverer kerneydelsen, når der er tale om ankesager, og dermed de sager, der skaber den retningsgivende retspraksis på arbejdsskadeområdet.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk