Advokatfuldmægtig tilkendt godtgørelse

Rosberg & Haug advokater har ført en godtgørelsessag for en advokatfuldmægtig, der var ansat på et advokatkontor, men som blev afskediget efter godt et års ansættelse. Advokatfuldmægtigen, der forinden ansættelsen bl.a. havde taget kurser i England, havde beskæftiget sig med varierende arbejdsopgaver på kontoret og herunder betjent både danske og udenlandske klienter. Kort efter en fusion på advokatkontoret blev det meddelt advokatfuldmægtigen, at hun var opsagt, og det blev bl.a. oplyst, at hendes profil ikke passede ind. I opsigelsesperioden ansøgte advokatfirmaet imidlertid om nye fuldmægtige, og der blev ansat to, hvoraf den ene skulle begynde dagen efter udløbet af advokatfuldmægtigens opsigelsesvarsel.

Advokatfuldmægtigen rejste krav om godtgørelse efter funktionærlovens § 2b, og blev af retten tilkendt 2 måneders løn i godtgørelse, idet retten ikke fandt, at afskedigelsesforløbet havde været sagligt, særligt ikke når man ansatte to nye fuldmægtige i opsigelsesperioden.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk