Fald fra rullestillads ansvarspådragende

​For 3F-Fagligt Fælles Forbund har Rosberg & Haug advokater ført en sag ved Vestre Landsret, der vedrørte anvendelse af en arbejdsbuk (trappestige) som adgangsvej til et stillads.

Sagen drejede sig om en tømrer med 30 års erfaring, der under nedgang fra et 90 cm højt rullestillads trådte ned på en arbejdsbuk, som væltede, hvorved han kom til skade med sin skulder.

3F rejste et erstatningskrav overfor arbejdsgiveren, der bestred at være ansvarlig. Arbejdsgiveren mente ikke, at der var overtrådt arbejdsmiljøretlige regler og mente heller ikke, at det kunne forlanges, at en tømrer med 30 års erfaring skulle have instruktion i opgang/nedgang fra stilladser.

I byretten fik tømreren medhold i, at der fra arbejdsgiverens side var handlet ansvarspådragende. Arbejdsgiverens forsikringsselskab ankede herefter dommen til Vestre Landsret.

Landsretten nåede den 23. november 2011 til samme resultat. Landsretten fastslog, at der stilles de samme krav til stiger som til en arbejdsbuk, når den anvendes som adgangsvej. Det skal således sikres, at der ikke er risiko for, at en stige, der anvendes som adgangsvej, vælter, ligesom en stige, når den anvendes som adgangsvej skal rage mindst 1 meter op over arbejdsstedet, så man har noget at holde fast i. I den konkrete sag havde tømreren haft nogle 50 cm høje hjørnestolper at holde fast i, men dette fandt Landsretten ikke tilstrækkeligt. Landsretten fastslog endvidere, at det ikke kunne føre til et andet resultat, at der var tale om en erfaren tømrer og at der eventuelt var en wienerstige til stede andetsteds på arbejdspladsen.

Dommen viser således med al tydelighed, at de arbejdsmiljøretlige vejledninger om anvendelse af stiger som adgangsveje skal tages meget bogstaveligt. Det er således arbejdsgivers pligt at sørge for, at der stilles et tilstrækkeligt hjælpemiddel til rådighed, ligesom arbejdsgiver skal sikre, at stiger, når disse anvendes som adgangsvej, skal fastgøres forsvarligt imod udskridning og væltning, ligesom de skal rage mindst 1 meter op over arbejdsstedet.

Dommen er optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen, U2012.780V.

Eventuelle spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Marie-Louise Ehmer.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk