Opgørelse af differencekrav - løbende ydelser.

​Østre Landsret har nu truffet afgørelse i to sager, der drejede sig om opgørelse af differencekrav ved erhvervsevnetab. Spørgsmålet i sagerne var, om den løbende midlertidige ydelse, som den skadelidte fik inden tilkendelsen af det varige erhvervsevnetab skulle fratrækkes i opgørelsen af differencekravet. Det er (fortsat) vores opfattelse, at det skal den ikke. I begge sager - den sidste dog med dissens - har landsretten givet forsikringsselskaberne ret, og tiltrådt modregningen. Begge domme er nu anket til Højesteret. Det forventes, at der foreligger dom fra Højesteret primo oktober 2012.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk