Erstatningsansvarsloven ændret.

​Erstatningsansvarsloven ændret.​

Folketinget har den 1. juni vedtaget den længe ventede ændring af erstatningsansvarsloven. Processen omkring lovforslaget har haft et lidt kluntet forløb, og i realiteten kunne lovændringen have været en realitet allerede sidste år.

Efter lovændringen er den urimelige retstilstand ændret således, at den skadelidte i en arbejdsskadesag ikke skal tåle at få afkortet perioden for tabt arbejdsfortjeneste som følge af, at Arbejdsskadestyrelsen træffer en midlertidig erhvervsevnetabsafgørelse. Den løbende erhvervsevnetabsydelse skal dog fratrækkes selve opgørelsen af den tabte arbejdsfortjeneste.

Loven har desværre ikke tilbagevirkende kraft, men får alene virkning for skader indtrådt efter lovens ikrafttræden.

Loven forventes at træde i kraft den 16. juni 2011.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk