Arbejdsgiver dømt i glasulykke

​Østre Landsret tilkender erfaren glarmester erstatning.​

Rosberg & Haug advokater har på vegne af Fagligt Fælles Forbund (3F) ført og vundet en retssag for et medlem, der fik sin akillessene skåret over, da et ustabilt trådglas knækkede og faldt ned over medlemmets ben i forbindelse med en manuel transport af trådglasset.

Ulykken skete, da medlemmet på arbejdsgiverens adresse skulle tømme sin arbejdsbil for 7 – 8 trådglas med en størrelse på hver 77 x 161 cm. Trådglassene var beskadiget og derfor ustabile. Selve tømningen af varevognen foregik ved, at medlemmet manuelt skulle transportere trådglassene et af gangen ca. 10 meter fra bilen over i en glascontainer. Under transporten fra bilen til containeren knækkede det trådglas, som medlemmet bar på, og glasset faldt ned og skar medlemmets akillessene over.

Medlemmet havde ingen tekniske hjælpemidler til rådighed.

Retten i Hillerød afsagde i december 2010 dom, hvorefter arbejdsgiveren blev frifundet. Sagen blev anket til Østre Landsret. Det blev bl.a. gjort gældende, at arbejdet ikke havde været forsvarligt tilrettelagt, idet arbejdsgiver ikke havde stillet tekniske hjælpemidler til rådighed for medlemmet, ligesom arbejdsgiveren ikke havde tilrettelagt arbejdet på en sådan måde, at medlemmet ikke skulle transportere glasset 10 meter over en parkeringsplads, mellem biler, og hen til containeren. Efter bevisførelsen fandt Østre Landsret, at arbejdet ikke havde været planlagt og tilrettelagt sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Østre Landsret lagde til grund, at ulykken kunne have været undgået, såfremt den manuelle transport ikke havde fundet sted. Medlemmet skulle have haft en rullevogn til rådighed, alternativt skulle han kunne have parkeret sin bil lige ved siden af containeren, så den manuelle transport havde været unødvendig.

Dommen illustrerer endnu en gang, at en arbejdsgiver har ansvaret for den forsvarlige tilrettelæggelse og planlægning af arbejdet, selvom det er er en erfaren medarbejder. Derudover illustrerer dommen, at det påhviler arbejdsgiveren at sørge for, at medarbejderne har tilstrækkelige tekniske hjælpemidler til rådighed, så manuel transport af trådglas helt undgås.

Herudover skal det bemærkes, at sagen blev anlagt i april 2010 for byretten. Sagen har således været hovedforhandlet ved to instanser og fundet sin endelige afslutning på under et år efter sagens anlæg ved byretten.

Eventuelle spørgsmål til Østre Landsrets afgørelse kan rettes til advokat Jacob Holm.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk