Slagteri dømt for faldskade

​For Fødevareforbundet NNF har Rosberg & Haug ført en arbejdsskadesag, hvor et medlem var faldet i et kølerum pga. kødrester og kødsaft. Skaden var så alvorlig, at medlemmet måtte forlade arbejdsmarkedet. Der blev rejst erstatningskrav overfor slagteriet, der afviste at være erstatningsansvarlig for ulykken, idet man henviste til, at det var sædvanligt, at der kunne være glat på et slagterigulv.

Sagen er nu blevet behandlet af retten i Hjørring, og dommerens konklusion var klar.

Dommeren fandt ikke, at rengøringsprocedurerne i kølerummet var forsvarlige, idet det viste sig, at der alene én gang dagligt blev gjort rent, nemlig inden næste skiftehold mødte ind. Da det endvidere var muligt i et eller andet omfang løbende at gøre rent ved skrabning og skylning, var der handlet ansvarspådragende fra slagteriets side ved ikke at begrænse de glatte forhold.

Slagteriet har nu valgt at anke dommen.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk