Blikkenslager frifundet i straffesag

​Rosberg & Haug har assisteret et medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet i forbindelse med en straffesag, der havde tilknytning til ansættelsen.

Sagen var opstået i forbindelse med et vvs-arbejde, der skulle udføres i en villas badeværelse. Under arbejdet blev der brugt en gasbrænder. I forbindelse med, at medlemmet var i gang med at lodde kobberrør, opstod der en gaseksplosion. Medlemmet blev forbrændt ved ulykken og kom efterfølgende kortvarigt i koma. Det viste sig, at branden var opstået ved selve gasflasken, og ikke der hvor medlemmet stod og loddede. Medlemmet havde forinden arbejdets igangsætning kontrolleret gasbrænder og slange.

Politiet rejste sigtelse og senere tiltale for overtrædelse af beredskabsloven, idet det blev gjort gældende, at branden skyldtes utilbørlig omgang med ild fra medlemmets side.

Fra vor side blev det gjort gældende, at årsagen til branden ikke kunne skyldes forhold, som den ansatte kunne være ansvarlig for, og under alle omstændigheder måtte det som et minimum afklares, hvad årsagen var til branden. Såfremt branden skyldtes en defekt slange eller gasflaske, var det nemlig mere nærliggende, at straffesagen skulle have været rejst overfor arbejdsgiveren eller leverandøren af materiellet.

Retten var enig i vore synspunkter og frifandt medlemmet.

Rosberg & Haugs bemærkninger:​

Sagen vedrørte et område, der er beslægtet med arbejdsmiljøloven, og siden lovændringen af arbejdsmiljøloven, oplever vi en stigende tendens til, at man forsøger at gøre de ansatte selvstændigt ansvarlige, uden at der rejses tiltale mod arbejdsgiver. Det er en kedelig udvikling, idet den ofte er præget af, at sagerne ikke er undersøgt til bunds. Gjorde man dette, ville det ofte vise sig, at tiltalen er grundløs – som det var tilfældet i medlemmets sag - , eller at tiltalen skulle have været rejst overfor arbejdsgiver.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk