Ny bog om Retslægerådet

​Ny bog om Retslægerådet.

Advokat Martin Haug har sammen med tidligere formand for Retslægerådet, professor Jørn Simonsen, skrevet en bog om Retslægerådet og retspraksis.

Bogen giver et indblik i Retslægerådets historie, arbejdsform og organisering.

Bogen behandler endvidere forskellige konkrete juridiske sagsområder, og har her sin hovedvægt på de mange erstatningsretlige sager, som har været behandlet ved domstolene, og hvor Retslægerådet har været involveret.

Det har været det primære formål med bogen at forsøge at afdække hvad domstolene lægger vægt på, når det lægelige element skal vurderes.

Bogen giver også en vejledning i, hvorledes sagerne bør forelægges Retslægerådet og hvilke typer af spørgsmål, der kan forventes besvaret og hvilke der ikke kan.

Bogen kan købes hos Thomson (www.thomson.dk).

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk