Erfaren blikkenslager får erstatning for rygskade

​Erfaren blikkenslager får erstatning for rygskade.​

Rosberg & Haug advokater har på vegne af Blik- og Rørarbejderforbundet ført og vundet en retssag for et medlem, der pådrog sig en alvorlig rygskade i forbindelse med et løft af en varmtvandsbeholder.

Ulykken skete, da medlemmet sammen med en kollega manuelt skulle demontere en 50 – 70 kg tung varmtvandsbeholder. Selve demonteringen af varmtvandsbeholderen skulle foregå ved, at medlemmet og hans kollega manuelt skulle løfte op i varmtvandsbeholderen, og så samtidigt skubbe varmtvandsbeholderen fri af den holder, hvorpå varmtvandsbeholderen var sat fast. Selve varmtvandsbeholderen sad i 1,20 meters højde. Varmtvandsbeholderen skulle løftes forsigtigt ned over rørinstallationerne, som befandt sig under det sted hvor varmtvandsbeholderen sad. Hele installationen med varmtvandsbeholder, rør mv. var placeret i et 60 cm bredt skab.

Hverken medlemmet eller hans kollega havde modtaget nogen instruktion om, hvordan varmtvandsbeholderen skulle demonteres. Både medlemmet og hans kollega havde erfaring med demonteringer af varmtvandsbeholdere under lignende forhold, som på ulykkesdagen.

Retten i Odense afsagde i oktober 2009 dom, hvorefter arbejdsgiveren blev frifundet. Sagen blev anket til Østre Landsret. Det blev gjort gældende, at arbejdet ikke havde været tilrettelagt og planlagt forsvarligt, idet arbejdsgiver på forhånd ikke havde undersøgt, om skabet kunne tages ned, og om det ville have givet medlemmet og hans kollega en bedre mulighed for at foretage et mindre sundhedsfarligt løft end det løft de foretog, da medlemmet kom til skade. Efter bevisførelsen fandt Østre Landsret, at arbejdet ikke havde været planlagt og tilrettelagt sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Østre Landsret lagde til grund, at ulykken kunne have været undgået, såfremt skabet havde været nedtaget før det manuelle løft blev foretaget.

Dommen illustrerer endnu en gang, at en arbejdsgiver har ansvaret for den forsvarlige tilrettelæggelse og planlægning af arbejdet, på trods af, at der var tale om erfarne medarbejdere. Derudover illustrerer dommen, at det påhviler arbejdsgiveren at sørge for, at medarbejderne vælger den fremgangsmåde, der indebærer den mindst mulige risiko for ulykker, også når det indebærer, at et skab skal demonteres forud for et manuelt løft.

Eventuelle spørgsmål til Østre Landsrets afgørelse kan rettes til advokat Jacob Holm.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk