Erfaren tømrer får erstatning efter faldulykke

​ØSTRE LANDSRET TILKENDER ERFAREN TØMRER ERSTATNING I FORBINDELSE MED FALD FRA REPOS.​

Rosberg & Haug har på vegne af Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark ført en retssag for et medlem, der pådrog sig en skade i forbindelse med fald fra en repos i en hal. På ulykkestidspunktet var tømreren ved at lægge reposens gulv, hvilket foregik ved at gulvpladerne blev monteret hele, så de ragede ud over kanten, hvorefter kanten skulle skæres til med en håndholdt rundsav. På ulykkestidspunktet gik tømreren på reposens gulv i en højde af ca. 3 m. Der var ikke i forbindelse med arbejdet opstillet stillads eller anden effektiv afspærring, ligesom der ikke blev anvendt faldsikringsudstyr til arbejdet. Ulykken skete i forbindelse med, at han rejste sig og det ene ben gled i noget savsmuld, således at han måtte træde ud på det stykke af pladen, som han netop havde skåret fri. Pladen knækkede og han faldt ned på betongulvet og slog ryggen.

Forud for opstart af arbejdsopgaven var det ikke blevet drøftet, hvad der skulle anvendes af sikkerhedsudstyr. Der blev rejst krav overfor arbejdsgiver, og det blev gjort gældende, at arbejdet ikke havde været sikret mod nedstyrtningsfare og at der ikke var givet forsvarlig instruktion. Arbejdsgiver bestred at være ansvarlig for ulykken.

Den 4. januar 2010 afsagde retten i Svendborg dom i sagen og fastslog, at tømreren var berettiget til fuld erstatning. Dommen blev anket til Østre Landsret, som afsagde dom den 10. november 2010. Efter bevisførelsen tiltrådte Østre Landsret, at arbejdspladsen ikke var forsvarligt indrettet med hensyn til nedstyrtning. Det blev lagt til grund, at der var tale om en arbejdsopgave, der kunne udføres inden for kort tid, men derimod ikke at der var tale om en rutineopgave, som det var blevet lagt til grund af byretten. Det blev ligeledes fremhævet, at reposens gulv var et glat underlag, der var ca. 3 meter over et betongulv. Herefter fandt også Østre Landsret, at arbejdspladsen ikke var forsvarligt indrettet fra arbejdsgiverens side, og stadfæstede byretsdommen.

Dommen illustrerer endnu en gang, at en arbejdsgiver, på trods af, at der var tale om en erfaren medarbejder og på trods af, at der var tale om en lille virksomhed, har ansvaret for den forsvarlige tilrettelæggelse af arbejdet. Derudover illustrerer dommen, at arbejde som det omhandlende ikke kan anses som rutinearbejde.

Eventuelle spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Marie-Louise Ehmer.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk