Gravid konditor tilkendt 6 måneders løn af retten.

Opsigelse efter ultra kort ansættelse udløser godtgørelse på ½ års løn.

Rosberg & Haug advokater har på vegne af et medlem fra Fødevareforbundet NNF ført en sag om overtrædelse af ligebehandlingsloven.

Medlemmet var blevet ansat som konditor hos en bager i hovedstadsområdet den 1. januar 2009. 1½ måned efter konstaterede hun, at hun var gravid, hvilket hun meddelte arbejdsgiveren. Kort tid efter i marts blev medlemmet afskediget med begrundelsen økonomisk afmatning. Medlemmet mente at andet end økonomi havde været udslagsgivende for opsigelsen og rejste et krav for overtrædelse af ligebehandlingsloven.

Retten lagde til grund, at arbejdsgiver var klar over graviditeten på opsigelsestidspunktet, og pålagde herefter arbejdsgiveren bevisbyrden for, at graviditeten ikke havde noget med afskedigelsen at gøre. Der var modstridende forklaringer i retten om begrundelsen for opsigelsen, og dette indebar, at retten kom frem til, at opsigelsen helt eller delvist måtte være begrundet i graviditeten, og således i strid med ligebehandlingsloven.

Medlemmet blev tilkendt en godtgørelse, og som følge af den korte ansættelsesperiode, blev godtgørelsen fastsat til 6 måneders løn, eller 203.113 kr. Det vides endnu ikke om dommen ankes.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk