Erfaren tømrer tilkendt arbejdsskadeerstatning.

​Rosberg & Haug Advokater har på vegne af Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark gennemført et erstatningskrav mod en tømrermester. Kravet vedrørte en arbejdsskade, der fandt sted den 1. marts 2005.

Tømreren skulle sammen med en kollega udbedre et stålpladetag efter en stormskade. De anvendte en tagstige til arbejdet. Da tømreren var på vej ned at tagstigen, kurede den pludselig ned af taget. Tømreren måtte springe fra stigen ned på stilladset, der stod ved tagfoden. Stilladset var dog ikke fastgjort til muren og der var heller ikke monteret fodliste eller knæliste. Da tømreren ramte stilladset, væltede det, og han faldt til jorden. Ved ulykken slog tømreren sin venstre hofte og venstre side af lænden, og han slog endvidere sit hoved ind mod stilladset og pådrog sig en flænge på 10 cm. Han pådrog sig desuden et kompressionsbrud på en ryghvirvel.

Kravet i sagen bestod af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svie- og smertegodtgørelse og erhvervsevnetabserstatning for de varige følger efter ulykken.

Under sagen blev der indhentet en syn- og skønserklæring, der viste, at tagstigen ikke var egnet til denne arbejdsopgave.

Sagen vedrørte bl.a. spørgsmålet om hvorvidt tømrermesteren var erstatningsansvarlig for ulykken og om tømreren havde udvist egen skyld i et omfang, så erstatningen skulle nedsættes eller helt bortfalde.

Byretten og Vestre Landsret var enige om sagens resultat.

Vestre Landsret bemærkede, at tømrermesteren ikke havde instrueret tømreren i hvordan arbejdet med pålægning af tagplader kunne ske på forsvarlig vis. Landsretten lagde også til grund, at tagstigen var af en usikker konstruktion, at den var uegnet til opgaven og at det burde have stået tømrermesteren klart. Endelig slog Vestre Landsret fast, at selvom tømreren var en erfaren medarbejder, og at der var tale om en sædvanlig arbejdsopgave, så havde tømreren ikke udvist egen skyld.

Dommen viser, at arbejdsgiverens pligt til at instruere sine ansatte i de sikkerhedsmæssige risici, der er forbundet med en arbejdsopgave, også består over for erfarne medarbejdere.

Dommen slår også fast, at arbejdsgiveren i en sådan situation, hvor der er tale om en sædvanlig arbejdsopgave, har pligt til at sikre sig og sine ansatte, at en arbejdsopgave kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk