12 års kamp mod Ankestyrelsen slut

Slagteriarbejder får anerkendt skulderlidelse efter 12 års kamp.

For Fødevareforbundet NNF har Rosberg & Haug ført en sag mod Ankestyrelsen for et kvindeligt medlem, der gennem et mangeårigt tungt arbejde havde pådraget sig en skulderlidelse (rotator cuff).

Sagen blev anmeldt i april 1998 til Arbejdsskadestyrelsen, hvor den blev afvist ad flere omgange, ligesom sagen blev behandlet i Ankestyrelsen og erhvervssygdomsudvalget, uden at man ville anerkende medlemmets lidelse.

Stævning blev udtaget i 2005, og sagen blev forelagt for Retslægerådet 3 gange. I juni 2009 kom landsretten frem til, at medlemmets lidelse burde anerkendes som følge af arbejdets særlige art. Arbejdet havde bestået i mange års ensidig og repetitiv håndtering af dåser med skinker. Dåserne vejede op til 21 pund, og dagligt håndterede medlemmet mellem 30 og 54 tons. Til sidst kunne medlemmet ikke bruge sine arme længere og hun måtte sygemelde sig og forlade arbejdsmarkedet.

Ankestyrelsen ankede afgørelsen til Højesteret, men en enig Højesteret har nu pålagt Ankestyrelsen at anerkende medlemmets skulderlidelse efter arbejdsskadesikringsloven.

Fra Højesterets side blev der bl.a. lagt vægt på Retslægerådets erklæring, og det forhold, at medlemmet havde haft en usædvanlig langvarig og tung erhvervsbetinget belastning af hendes skulderled samt, at der ikke var påvist eller kendt andre specifikke dispositioner til lidelsen.

Medlemmets sag skal nu behandles af Arbejdsskadestyrelsen, hvor der skal tages stilling til hvilken erstatning medlemmet skal have.

Afgørelsen vil få stor betydning for andre med tilsvarende arbejde og lidelse.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk