Ansvar for faldskade

​Mejeri ansvarlig for faldskade.​

For Fødevareforbundet NNF har Rosberg & Haug ført en arbejdsskadesag, der nu har været behandlet i Vestre Landsret.

Sagen drejede sig om en ansat, der som led i sin tillidsmandsfunktion skulle tale med en anden medarbejder, der arbejdede i en såkaldt kassevask.

I kassevasken kunne der være vådt. I en længere periode havde der imidlertid været mere vådt end sædvanligt, idet der dagligt kunne komme vand fra utætte tagvinduer, kondens, utætte maskiner og vand fra kasser, der blev kørt ind udefra. Disse forhold gjorde, at der ikke bare ved maskinerne, men også på det øvrige gulv, var glat som følge af vand.

Da tillidsmanden var på vej over til sin kollega, faldt han midt på gulvet som følge af, at det lå vand.

Mejeriet afviste at være ansvarlig for skaden og stævning blev udtaget. Byretten fandt, at mejeriet var ansvarlig for skaden, men foretog fradrag for egen skyld. Sagen blev anket og Landsrettens flertal fandt i lighed med byretten, at mejeriet var ansvarlig for skaden, idet man burde have foretaget tiltag, der kunne begrænse vandforekomsten i lokalet. Landsrettens flertal afviste, at der var egen skyld.

Sagen viser, at domstolene, selv om der er tale om produktionslokaler, der kan være glatte, stiller krav til arbejdsgiveren om, at man til enhver tid skal sikre, at de glatte forhold begrænses, hvis det er muligt – og det var det i det foreliggende tilfælde.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk