Ansvar for faldskade

Slagters fald på produktionsareal.

Selvom der ofte er glat på slagterierne, så kan der også være for glat.

Det er en erfaring mange slagteriarbejdere jævnligt har måttet sande.

Det har hidtil været vanskeligt at få slagterierne dømt for de glatte forhold, særligt på produktionsarealerne.

Rosberg & Haug har på vegne af Fødevareforbundet NNF nu ført en retssag for et medlem, der faldt i forbindelse med, at han kom tilbage fra pause og skulle passere en slagtekæde, hvor der hang grise. Han gik imellem grisene, men mistede fodfæstet fordi han trådte i et stykke fedt.

Retten i Odense lagde til grund, at der var særligt glat på ulykkesstedet, idet der udførtes efterkontrol af sygdomsramte grise. Det blev endvidere lagt til grund, at de ansatte ikke var instrueret om, at de ikke måtte benytte denne adgangsvej til og fra pause. Der var herudover mere forsvarlige adgangsveje til og fra produktionen, som de ansatte imidlertid ikke var blevet pålagt at benytte.

Retten pålagde herefter slagteriet ansvaret for faldulykken.

Sagen har nu været behandlet i landsretten og Østre Landsrets flertal frifandt slagteriet. Den dissentierende dommer kom frem til det samme resultat som byretten. Det overvejes nu, om der skal søges 3. instansbevilling, så Højesteret kan afgøre sagen.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk