6 måneders godtgørelse til butiksslagter

Overtrædelse af ligebehandlingslovens § 9

Rosberg & Haug advokater har ført en ligebehandlingssag for et medlem af Fødevareforbundet NNF.

Medlemmet, der var butiksslagter med 1 års anciennitet, meddelte i maj/juni 2007, at hun var gravid. Medlemmet havde flere gange uden held forsøgt at få omlagt arbejdet i form af flere pauser og aflastninger i arbejdet, uden at arbejdsgiveren ville medvirke hertil. Der havde endvidere været problemer med at få fri til scanninger og jordemoderundersøgelser.

På et tidspunkt konsulterede medlemmet egen læge og blev sygemeldt. Medlemmet meldte sig dagen efter syg hos arbejdsgiveren. Der var tale om en deltidssygemelding. Arbejdsgiveren sendte herefter et brev til medlemmet og bad hende kontakte ham med henblik på at få aftalt nærmere omkring deltidssygemeldingen. Medlemmet fik det imidlertid dårligere, og fik ikke taget kontakt. Få dage senere bortviste arbejdsgiveren medlemmet.

Der blev protesteret mod bortvisningen, idet brevet som arbejdsgiver havde sendt inden bortvisningen ikke havde haft nogen angivelse af hverken frist, advarsel eller konsekvens af manglende besvarelse. Hertil kom, at bortvisningen var sket under medlemmets graviditet.

Sagen blev anlagt, og både by- og landsret fandt, at en deltidssygemelding ikke havde berettiget medlemmet til at blive væk fra arbejde. By- og landsret fastslog imidlertid også, at arbejdsgiverens brev var en opfordring til at tage kontakt, og at arbejdsgiveren – selvom det blev lagt til grund, at medlemmet ikke havde kontaktet arbejdsgiveren – ikke var berettiget til at bortvise medlemmet 6 dage senere på dette grundlag.

Arbejdsgiveren havde herudover ikke løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen var saglig begrundet og heller ikke for, at afskedigelsen ikke var helt eller delvis begrundet i medlemmets graviditet, hvorfor der var tale om en overtrædelse af ligebehandlingslovens § 9.

Godtgørelsen for overtrædelse af ligebehandlingsloven blev udmålt til 6 måneders løn, ligesom det blev fastslået, at arbejdsgiveren skulle betale løn i opsigelsesperioden. 

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk