Medlem af Fødevareforbundet NNF tilkendt erstatning for faldskade ved Retten i Odense.

​Medlemmet arbejdede på en fødevarefabrik, hvor der kort forinden ulykken var blevet taget en platform i brug. Platformen havde erstattet brugen af stiger, når man skulle udføre opgaver ved en tragt. I tragten var der marcipanmasse.

Platformen var udstyret med hjul, så den kunne flyttes. Disse hjul stak ud fra platformen, men kunne slås ind, så de fyldte mindre.

På arbejdsstedet var der trange pladsforhold og få uger forinden, var en kollega faldet over platformens hjul som følge af, at de stak ud i gangarealet. Der var fra arbejdsgivers side ikke foretaget ændringer i den forbindelse.

Medlemmets skade skete på tilsvarende måde, idet hun også faldt over et hjul, der stak ud på platformen.

Da arbejdsgiver ikke ville anerkende at være ansvarlig for ulykken, blev stævning udtaget.

Sagen blev hovedforhandlet og dommeren afgav en tilkendegivelse, som parterne accepterede. Ifølge dommeren var arbejdsstedet ikke forsvarligt indrettet, idet der var en nærliggende fare for at falde, når hjulene ikke var skubbet ind på platformen. Der burde have været særlig opmærksomhed herpå grundet de trange pladsforhold og det faktum, at der kort forinden var sket en identisk skade.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk