Blodpropper anerkendt som arbejdsskade efter 7 års kamp.


Et medlem af 3F arbejdede som falckredder i august 2014, hvor en kutter var kommet i havn i Strandby, Nordjylland. I kutteren var der fisk, der var gået i forrådnelse. Der var to fiskere ombord og de ville gå i gang med at tømme lasten. Der blev taget kontakt til en pumpemand på kajen. En af fiskerne var gået i lasten og det var den anden fisker også. Da pumpemanden pludselig ikke kunne få kontakt til fiskerne, var han gået ombord på kutteren og kunne da se, at fiskerne lå livløse i lasten. Han ringede 112 og bad om assistance. Herefter gik han selv ned i lasten for at hjælpe de nødstedte.

Da ambulancefolkene ankom, hvor medlemmet var blandt de første, gik medlemmet op på kutteren og kiggede ned i lasten. Der var en stærk lugt fra de rådne fisk, og ambulancefolkene blev enige om at forlade kutteren igen og afvente røgdykkere. Da røgdykkerne ankom blev de 3 nødstedte bjerget fra lasten. Ambulancefolkene forsøgte genoplivning, men to var allerede døde grundet de giftige gasarter fra de rådne fisk.​De 3 nødstedte blev alle rengjorte og efterfølgende kørt til sygehus. Pumpemanden overlevede, men med betydelige mén.

Medlemmet var flere timer på kajområdet, og han var blandt de sidste, der tog afsted.

Flere af de ambulancefolk, der assisterede med de nødstedte, og bekræftede i retten, at der var en fæl og vedvarende lugt fra de rådne fisk på kajområdet og fra de nødstedte fiskere, som ambulancefolkene skulle køre med. Stort set alle kunne også oplyse, at de havde oplevet ubehag, hovedpine og/eller kvalme.

Medlemmet havde også været utilpas med kvalme under hele opholdet på havnen. Da han 3 timer efter var til debriefing blev han tiltagende dårlig og kastede voldsomt op. Han fik symptomer på en blodprop og blev kørt med ambulance til sygehuset. Efterfølgende kunne det konstateres at medlemmet havde fået flere blodpropper og at årsagen var en aorta dissektion (rift i halspulsåren).

Forløbet blev anmeldt til arbejdsskademyndighederne men blev afvist som en arbejdsskade. Der blev udtaget stævning og medlemmet fik ikke medhold i byretten. Sagen blev anket til Vestre Landsret. Under sagen i både by- og landsret blev der stillet spørgsmål til Retslægerådet. Retslægerådet kom blandt andet frem til, at det var den kraftige opkastning, der havde givet riften i halspulsåren og dermed også de efterfølgende blodpropper. Retslægerådet kom dog også frem til, at eksponeringen for de giftige gasser typisk ville give anledning til kvalme/opkast umiddelbart efter eksponeringen og ikke først efter flere timer.

I Landsretten var der flere kolleger, der afgav forklaring, og Landsretten kom frem til, at der var en naturlig og biologisk forklaring på, at medlemmet først var blevet (rigtig) dårlig i forbindelse med debriefingen, og at det – ud fra en samlet vurdering – derfor var opholdet på havnen og eksponering for de giftige gasser, der medførte de voldsomme opkastninger og de deraf følgende blodpropper.

Derfor skulle medlemmet have sin arbejdsskade anerkendt.

Sagen blev i landsretten ført af advokat Martin Haug

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk