Indkøbschef afskediget uberettigt.

Indkøbschef opsagt uberettiget – 2 måneders løn som godtgørelse.

Rosberg & Haug har har på vegne af C3, ledelse og økonomi ført en sag for et afskediget medlem.

Medlemmet havde været ansat i en virksomhed inden for kontorforsyningsbranchen. Han blev opsagt efter ca. 2½ års ansættelse begrundet i manglende EDB-færdigheder, og at han ikke havde fået skabt fælles fodslag og teamånd i sin afdeling.

Han havde ikke modtaget kritik af sin indsats eller modtaget nogen form for advarsel i øvrigt. Jobbet havde oven i købet i perioder indebåret en arbejdsuge på 50-80 timer. I destomindre blev han indkaldt til samtale af sin chef og opsagt med begrundelsen, at han på en række områder ikke havde ydet en tilfredsstillende indsats.

Der blev anlagt sag om uberettiget afskedigelse, og retten fandt, at afskedigelsen var uberettiget henset til, at der ikke var rejst kritik af medlemmets indsats inden afskedigelsen, ligesom der ikke var grundlag for at fastslå, at medlemmet ikke havde de fornødne kvalifikationer. Medlemmet fik tilkendt en godtgørelse efter funktionærlovens § 2b på 2 måneders løn.

Arbejdsgiveren accepterede rettens afgørelse.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk