Et medlem af 3F fik anerkendt sin arbejdsbetingede høreskade.

​Et medlem af 3F havde gennem mange år arbejdet på en større smedevirksomhed. Der blev bl.a. produceret brændeovne, skorstene mv.

Arbejdet indebar stor brug af hammer, vinkelsliber, skæreredskaber, slyngrensere mv., og de ansatte stod tæt på hinanden under arbejdsprocesserne. Til trods for brugen af disse larmende arbejdsredskaber, blev der ikke brugt høreværn de første mange år af ansættelsen.

Med tiden udviklede medlemmet en hørenedsættelse, der ifølge en ørelæge ikke var alderssvarende, men arbejdsbetinget. Den blev anmeldt som en erhvervssygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der anerkendte høreskaden som arbejdsbetinget og tilkendte et varigt mén.

Afgørelsen blev påklaget til Ankestyrelsen, der ændrede anerkendelsen til en afvisning. Ankestyrelsen vurderede, at hørenedsættelsen var arveligt betinget.

Der blev herefter udtaget stævning mod Ankestyrelsen og Retslægerådet afgav erklæring i sagen. Retslægerådet fandt, at medlemmets hørenedsættelse havde flere årsager, herunder at den var arbejdsbetinget.

Sagen blev behandlet af Retten i Odense, og Ankestyrelsens lægekonsulent afgav bl.a. forklaring, hvor han fastholdt, at hørenedsættelsen var arveligt betinget.

Bl.a. med henvisning Retslægerådserklæringen, men også medlemmets egen beskrivelse af arbejdsforholdene, kom Retten i Odense frem til, at medlemmet havde krav på at få sin hørelidelse anerkendt.

Det vides endnu ikke om dommen ankes.

Er der spørgsmål til sagen kan Advokat Martin Haug kontaktes.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk