Københavns Byret tilkender erstatning til 3F’er

Københavns Byret har ved dom af 6. maj 2021 tilkendt 3F’er erstatning, da tilrettelæggelsen af arbejdet ikke fandtes fuld forsvarligt.

 

Sagen handlede om en tømrer, der kom til skade med skulderen, da han bar en træplade med målene 60 x 140 og med en vægt på ca. 20 kg op ad en trappe alene. Arbejdet med at bære træplader op, var blevet igangsat af skadelidte og hans makker, men undervejs blev makkeren kaldt til et andet arbejdssted.


Det var under sagen ubestridt, at det af sikkerheds- og sundhedsmæssige grunde krævede to personers deltagelse at bære pladerne op og at skadelidte kom til skade, da han alligevel bar en sådan plade alene.


Retten lagde til grund, at det var usikkert, om og i givet fald hvornår makkeren ville komme tilbage, og at der ikke var givet instruks til skadelidte om at stoppe arbejdet, indtil makkeren kom tilbage.

Retten fandt, at der i den givne situation burde have været givet konkret instruktion om at afvente makkeren, førend arbejdet med at bære pladerne op blev fortsat, og det fandtes ikke bevist, at der var givet en sådan instruktion.


Der fandtes heller ikke at have været udvist egen skyld ved skadelidtes fortsættelse af arbejdet. 


Sagen er ført af advokat Emilie Sylow

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk