Østre Landsret stadfæster byrets dom om tabt arbejdsfortjeneste.

​Haug Advokater har behandlet en sag, der vedrørte en tømrer, der på cykel i sin fritid blev kørt ned af en bil. Episoden fandt sted den 15.11.2012.


Ulykken gav tømreren en skulderskade, der indebar, at han ikke længere kunne arbejde som tømrer, men måtte finde anden beskæftigelse.


Motoransvarsforsikringen (ETU Forsikring A/S) anerkendte ansvaret og betalte tabt arbejdsfortjeneste mv. frem til 1.9.2016 men fandt herefter ikke, at der var grundlag for at udbetale yderligere.


Tømreren gennemgik et langstrakt forløb kommunalt, hvor flere kommuner var inddraget grundet flytning. Det lykkedes, at få tømreren igennem et praktikforløb hos et forsikringsselskab fra 2.1.2017 til 31.3.2017, og han blev efterfølgende ansat i selskabet.


Landsretten fandt, at tømreren kunne have påtaget sig ufaglært arbejde med sin skulderskade. Men i lighed med byretten blev det vurderet, at ufaglært arbejde ikke kunne sidestilles med faglært tømrerarbejde grundet lønforskellen.


Landsretten lagde endvidere vægt på, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring havde vurderet, at tømreren gennem sit praktikforløb i forsikringsselskabet havde opnået erhvervsmæssige kvalifikationer, der gjorde at han kunne bestride et arbejde på ordinære vilkår og oppebære en indkomst på niveau med lønnen på ulykkestidspunktet.


På den baggrund kom landsretten frem til, at tømreren havde krav på at få tabt arbejdsfortjeneste helt frem til den 1.4.2017.


Det blev ikke tillagt betydning, at tømreren – der også forud for ulykken var en aktiv sportsudøver – under sygeforløbet deltog i langdistance løb og en triatlonkonkurrence.


Landsretsdommen blev afsagt den 4.11.2020, men Motoransvarsforsikringsselskabet søgte om tilladelse til at anke til Højesteret, og det er der netop givet afslag på.


Er der spørgsmål til sagen, kan der rettes henvendelse til advokat Martin Haug.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk