Erstatning til VVS-rørsmed

Ejer af daghøjskole fundet erstatningsansvarlig for arbejdsskade

Rosberg & Haug Advokater har på vegne Blik- og Rørarbejderforbundet gennemført et erstatningskrav mod en indehaver af en daghøjskole. Kravet vedrørte en arbejdsskade i maj 2002.

En vvs-rørsmed var i færd med at udskifte nogle rør i et maskinrum på en båd. Båden var ejet af en daghøjskole. Eneste adgangsvej ned til maskinrummet var en stige, der ikke var fastgjort i toppen. Da en af daghøjskolens ansatte skulle op ad stigen fra maskinrummet, væltede stigen ned over vvs-rørsmeden, der sad med ryggen til og udførte rørarbejdet.

Som følge af ulykken blev vvs-rørsmeden sygemeldt og kunne ikke genoptage sit arbejde. Han gennemgik en revalidering til vvs-teknikker og fik 3 år efter ulykken arbejde igen.

Sagen vedrørte bl.a. spørgsmålet om hvorvidt daghøjskolen var erstatningsansvarlig for skaden. I byretten såvel som i landsretten blev daghøjskolen fundet erstatningsansvarlig for den skade, som daghøjskolens ansatte uagtsomt havde forvoldt, da han gik op ad stigen/forlod stigen.

Østre Landsret bemærkede, at stigen på uheldstidspunktet ikke var fastgjort for oven, således at den utilsigtet kunne vælte, når der blev gået på den. Landsretten fandt endvidere, at vvs-rørsmeden først med afslutningen af revalideringen kunne genoptage sit arbejde i væsentligt samme omfang som tidligere, og derfor skulle erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste løbe til dette tidspunkt.

Efter de arbejdsmiljøretlige regler, er det som udgangspunkt arbejdsgiveren, der er ansvarlig for arbejdsstedets indretning, herunder at indretningen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dommen viser dog, at andre end arbejdsgiver kan være ansvarlig for arbejdspladsens indretning. I dette tilfælde var det ejeren af båden, hvor arbejdet blev udført. Erstatningsansvar kan efter omstændighederne også placeres hos private grundejere.

(Østre Landsret, 3. afd. a.s. nr. B-177-09, dom afsagt den 25. juni 2009)

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk