3F’er får erstatning efter at være gledet på en flise

Østre Landsret har ved dom af 8. februar 2021 fundet arbejdsgiveren ansvarlig i en sag, hvor en renovationsmedarbejder havde fået et vrid i ryggen, da han som led i sit arbejde med at tømme skraldespande på privatadresser, skred på en flise, der ikke lå fast.


Renovationsmedarbejderen havde mundtligt og herefter også ved besked på telefon med billede ca. 14 dage forud for ulykken gjort arbejdsgiveren opmærksom på, at der var et problem med den pågældende flise, men arbejdsgiveren havde ikke foretaget sig noget i den anledning andet end at give besked på, at der fortsat skulle tømmes skraldespande på adressen.


Såvel by- som landsret fandt herefter, at arbejdsgiveren havde handlet ansvarspådragende.


Sagen er i by- og landsret ført af advokat Emilie Therese Sylow 

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk