Medlem af Fødevareforbundet NNF får ret til sygeferiepengegodtgørelse.

​Et medlem havde fået ansættelse hos en slagter, og blev kort efter ansættelsen sygemeldt, og vendte ikke tilbage. Medlemmet var kortvarigt på sygeløn og fik herefter tilkendt sygedagpenge. Først efter ca. 10 måneder opsagde arbejdsgiveren ansættelsesforholdet.

Forinden ansættelsen havde medlemmet godt 1 år før ansættelsen været sygemeldt 3 uger med stress. I et halvt år, før ansættelsen hos slagteren, havde medlemmet været ansat i en delikatesseafdeling i et supermarked og havde ikke haft sygefravær af betydning. Medlemmet havde forud for ansættelsen hos slagteren fået oplyst af en speciallæge, at hun formentlig havde fibromyalgi. Denne diagnose blev også efter sygemeldingen hos slagteren stillet af en anden speciallæge.

Da medlemmet havde været sygemeldt under ansættelsen hos slagteren havde hun krav på sygeferiepengegodtgørelse. Det mente slagteren imidlertid ikke, og begrundede det i, at medlemmet ikke havde oplyst, at hun havde fibromyalgi, og derfor ikke havde opfyldt sin pligt efter lov om brug af helbredsoplysninger.

Byretten gav medlemmet ret og fastslog, at medlemmet ikke havde haft pligt til at oplyse om sin fibromyalgi og henviste til, at sygdommen ikke havde haft indflydelse på arbejdsdygtigheden.

Landsretten stadfæstede, dog med en anden begrundelse, idet landsretten vurderede, at allerede fordi, at slagteren havde haft mulighed for at opsige medlemmet på et væsentligt tidligere tidspunkt end han gjorde, så kunne der ikke gives medhold.

Er der spørgsmål til sagen kan der ske henvendelse til advokat Martin Haug.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk