3F’er får erstatning efter arbejdsskade

​En ansat lagermedarbejder kom til skade, da han faldt ned fra en el-stabler. Den skadelidte havde været ansat i virksomheden i knap 8 måneder, da han kom til skade.


Det blev i Vestre Landsrets dom af 19. januar 2021 lagt til grund, at det ikke var usædvanligt, at lagermedarbejderne kravlede op på el-stablere for at rette på læsset, når en palle ikke kunne komme på plads, medmindre pakkerne på pallen blev justeret manuelt.


Landsretten fandt endvidere, at det var en uforsvarlig fremgangsmåde, og at det ikke kunne lægges til grund, at den skadelidte var blevet instrueret om, at denne fremgangsmåde ikke måtte anvendes.


Endelig lagde landsretten til grund, at arbejdsgiveren ikke havde ført et tilstrækkeligt tilsyn med, at metoden med at kravle op på el-stablere ikke blev anvendt, og fremgangsmåden var ikke bragt effektivt til ophør.


Arbejdsgiveren blev derfor fundet erstatningsansvarlig.


Landsretten fandt ikke, at medarbejderen havde handlet så uforsigtigt ved at kravle op på el-stableren, at der forelå egen skyld i et omfang, der gav grundlag for at lade erstatningen bortfalde eller nedsætte.


Sagen er i landsretten ført af Emilie Sylow

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk